Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGOD ROEPT JOU (1) (2013-01-23)

Jesaja 45
"‘ Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zal je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.’ Jesaja 45:3"

God roept jou, Hij roept je liefdevol, Hij wil niet dat je bang bent, vol schaamte of schuld, Hij wil dat je heel dichtbij Hem komt. Hij verlangt naar je, Hij heeft je lief, Hij veroordeelt jou niet. Wat religie doet en wat de duivel wil is: afstand scheppen. Religie zegt dat als je zondigt Hij zich van jou afkeert. Het Woord leert ons dat Hij je dan juist opzoekt.
Nadat Adam en Eva van de boom gegeten hadden verstopten ze zich voor God maar God ging juist toen naar hen op zoek. ‘Die avond hoorden zij God door de hof wandelen en zij verborgen zich tussen de bomen. De Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’ Gen.3:17
Hoor je de stem van God gebroken door verdriet roepen? Adam, waar ben je? Ik mis het contact, ik mis je liefde Adam. God roept ook jou, vul je eigennaam maar in: …. Waar ben je?
God roept naar Zijn geliefde, Hij houdt van jou, Hij wil jou erbij hebben. Als jij er niet bent mist er iets! God roept naar Zijn verloren kinderen in deze wereld, en dat is de roep van de Geliefde zoals in Hooglied 2:10: ‘Mijn geliefde roept mij toe: ‘Sta nu op Mijn allerliefste. Jij bent voor Mij de mooiste. Kom ga met Mij mee. ‘ Kun je geloven dat God dat naar jou roept?
De leugen is: God wil niets meer met jou te maken hebben, de waarheid is: God wil juist dichtbij jou zijn, contact met je hebben! Adam waar ben je?
Hij sprak met Mozes, Hij sprak met Abraham. Hij riep Samuël, Hij zei Saul, Saul waarom vervolg jij Mij? Hij kent je naam! Hij roept je bij je naam! Hij wil je bevrijden en genezen. Voor onze tekst staan de volgende woorden: ‘Voor wie hij deuren opent- geen poort blijft gesloten: Ik zal voor je uit gaan, ik zal muren neerhalen, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. Omwille van mijn dienaar Jakob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid….’ Hij wil je bevrijden, Hij wil jou genezen.
Hij roept je bij je naam zoals Hij Adam in de Hof riep. Hij wil contact met jou, Hij wil graag intimiteit. Jesaja 40:26 : ‘Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en onmetelijke grootheid
ontbreekt er niet één.’ Psalm 147:4 : ‘Hij bepaalt het getal der sterren, Hij roept ze alle bij name.’
Als hij dat al bij de sterren doet zal Hij dat ook bij jou doen! Hij roept je bij je naam. Hij kent je naam!
‘Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’ Jesaja 43:. Jij bent van Hem!
God roept jou, ook als je dit leest. Hij roept met liefdevolle stem. Kun je die stem nog horen of zijn er andere stemmen die iets anders zeggen?
Verberg je niet voor Hem, er is geen enkele reden voor. Jezus heeft de tussenmuur weggebroken, het voorhangsel is gescheurd, je mag heel dichtbij Hem komen.
Ren vandaag nog naar Hem toe.
Hij wacht op je.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200