Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘GEEF NOOIT OP’ (2) (2012-07-25)

Hebr.12:1-3.
"Hebr.12: 1 : ‘Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven.’ (Het Boek)"

Er is nog iets. In Hebr.12:1-3 staat er heel duidelijk bij dat Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Dat heeft ons iets te zeggen.
In Handelingen 5 : 31 staat: ‘God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, Hem tot Leidsman en Redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.’
Dat geldt ook voor ons!
Paulus zegt dat wij, die geloven in Jezus, opgestaan zijn uit een geestelijke dood en dat we nu samen met Hem in de hemelse gewesten zitten: ‘hoewel wij dood waren door de overtredingen , zijn wij levend gemaakt met Christus, – door genade zijn wij behouden –, en zijn wij opgewekt en is ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. ‘ (Efeziërs 2:5-6). Twee verzen later lezen we hoe we naar deze wonderbaarlijke plaats gebracht zijn. ‘Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.’ (Efeziërs 2:8).
Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader. In Jezus ligt alle wijsheid en vrede, alle macht en kracht, alles wat nodig is om een overwinnend, vruchtvol leven te leiden. En wij hebben toegang gekregen tot al deze rijkdom in Christus.
De Bijbel zegt nooit iets wat wij niet kunnen. Wij denken het vaak niet te kunnen omdat we luisteren naar de verkeerde stemmen. Als we geloven en vertrouwen dat God in staat is ons voor vallen te behoeden, druipt de vijand af. We overwinnen alleen door het geloof in Jezus!
Paulus vertelt ons dat net zo zeker als dat Jezus uit de dood is opgewekt, wij opgewekt zijn samen met Hem bij de Vader. En, zo zeker als dat Jezus naar de troon van genade is gegaan, zijn wij met Hem meegenomen naar diezelfde glorieuze plaats. Doordat wij in Hem zijn, zijn wij waar Hij is. Dat is het privilege van alle gelovigen, het betekent dat we samen met Hem gezeten zijn in dezelfde hemelse plaats waar Hij verblijft. Paulus zegt dat alle geestelijke zegeningen in de troonzaal te vinden zijn. Alle rijkdom van Christus is daar voor ons beschikbaar: standvastigheid, kracht, rust, een toenemende mate van vrede. ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus.’ (Efeziërs 1:3).
In Christus ben je rijk gezegend en heb je alles wat je nodig hebt. Je moet het wel aanpakken, geloven en toe gaan passen. Die rijkdom ligt al lang voor je klaar. Geloof eenvoudig wat het Woord zegt.
Het enige wat je moet doen is jezelf overgeven. Hier ben ik Heer, met lege handen. Vult U ze maar! Kniel neer bij het kruis en verwacht het alleen van Hem. God heeft je niet verlaten en Hij is jou niet vergeten! Hij weet precies waar jij doorheen gaat en Hij houdt elke stap in de gaten. God vangt elke traan van jou op in een kruik. God houdt jou in de palm van Zijn Hand. Hij luistert als je roept. Hij geeft jou niet op. Formules en methodes helpen niet, geloof alleen! Geloof komt door het lezen en horen van het Woord van God. Lees en bestudeer het werk van Jezus, lees wat het Woord van God over Jezus zegt!
1 Joh.5:4 en 5: ‘ want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?’
Alleen dat kan je helpen nooit op te geven!
Geef nooit op, geloof alleen.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200