Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief‘GEEF NOOIT OP’ (1) (2012-07-18)

Hebr.12:1-3
"Hebr.12: 1 : ‘Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven.’ (Het Boek) "

Hoe kun je nu doorgaan als het moeilijk wordt? Als de zonde aan je kleeft? In de grondtekst staat een woord dat betekent dat je er heel moeilijk van kan los komen, het plakt als het ware als kauwgom aan je schoonzolen vast en dan gaat het rennen moeilijk. Het mooie van de Bijbel is dat als er gezegd wordt dat je iets moet doen er ook bij gezegd wordt HOE je dat dan moet doen.
HOE moet je dat dan doen? Er staat een eenvoudig maar geweldig advies bij: RICHT JE OGEN OP JEZUS! ‘Laat uw oog daarbij ALLEEN gericht zijn op Jezus’. Hebr.12:2 (NBG)
In 2 Kron.20:11 en 12 staat dat koning Josafat het niet meer ziet zitten en het uitroept naar God: ‘… en wij weten niet meer wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gevestigd.’
In Hebr.3:1 had de schrijver dat ook al gezegd: ‘ Richt uw oog op de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus..’ Als je begint te rennen in eigen kracht haal je de finish niet. Je kunt het niet zonder Hem. Begin niet eens te rennen zonder Hem. Kijk naar Hem, geloof Hem, vertrouw op Hem. En Hij rent met je mee. Hij raapt je weer op als je valt, Hij praat liefdevol tegen je als je het wil opgeven. Die veteranen, die moedigen ons aan, die zitten op de tribune maar kunnen verder niets doen.
Je kunt je kruis niet alleen dragen. Jezus was moe, uitgeput als mens, Hij kon Zijn kruis niet meer dragen, Simon van Cyrene heeft het een tijdje voor Hem gedaan. Geen mens kan zijn kruis alleen dragen, in eigen kracht. Jezus zei; ‘Kom bij Mij als je vermoeid en overbelast bent, en Ik zal je rust geven.’ Als jij op het punt komt waar jij je last niet meer dragen kan, doet Hij het. Hij heeft het al gedaan zoveel jaren geleden. Jezus zei dat we ons kruis op ons moeten nemen maar niet om er door verpletterd te worden. Je kruis opnemen is om jezelf te verloochenen.
Het is wel een beetje moeilijk rennen met een kruis op je rug. Daarom zei Jezus als geruststelling: ‘Mijn last is licht en Mijn juk is niet zwaar.’ Pappa zal niet toestaan dat je bezwijkt.
In 1 Cor.10:13 staat dit: ‘ U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw. Hij zal niet toestaan dat u boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat je ertegen bestand bent.’ God kan ook iemand op je pad sturen die je helpt met dragen. Die een steun voor je is: ‘Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want indien zij vallen, dan richt de één de ander weer op.’ Prediker 4:9 en 10.
Het kruis is geen oordeel meer maar een liefdesteken. We zijn afhankelijk van Zijn liefde, we mogen elkaar helpen maar we kunnen het alleen van Hem verwachten. Paulus zei: ‘Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom voorzien in Christus Jezus.’ Filip.4:19. Breng je nood bij de Heer en sta Hem toe jou te genezen. Hij houdt van je, Hij veroordeelt jou niet, Hij is een liefhebbende Vader. Er zijn mensen die zeggen dat God zich verbergt als wij zondigen, maar dat is een leugen. God kwam juist naar Adam en Eva toe nadat ze gezondigd hadden. Juist Adam en Eva verborgen zich voor God. Zoek God in gebed, zoek Hem in je stille tijd of hoe je dat ook wil noemen, neem de tijd om met Hem te praten. Overwin de zonde! Kan dat? Ja, dat kan, de Bijbel zegt het zelf. Maar ook dat kan je alleen als je op Hem ziet, op wat Hij voor jou gedaan heeft! Hoe overwin ik een zonde die een gewoonte is geworden? Hoe kom ik van die kleefboel af? Zie op Jezus! God haat de zonde maar Hij houdt van jou ook als je zondigt. De wetenschap dat Hij van je blijft houden ondanks alles wat je gedaan hebt, doet, en nog zal doen, die liefde zal je zonde overwinnen. De Geest zal je te hulp schieten als je Hem daarom vraagt.
Doe het maar!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200