Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDENK AAN HEM BIJ ALLES WAT JE DOET (1) (2012-11-14)

Spreuken 3:5-10
"Spreuken 3:5 en 6 : ‘Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.\\\' (NBG) "

De Bijbel roept ons op om God te vertrouwen. Vertrouwen is een keus. Je kunt er voor kiezen om te vertrouwen op God, hoe moeilijk dat soms ook is. Dat vertrouwen kun je uitspreken: ‘ik blijf op God vertrouwen, wat er ook gebeurt.’
De tegenstander zal er alles aan doen om je vertrouwen in Hem aan te vallen, je vertrouwen te verminderen. Dat begon al in het Paradijs. Hij begon met het vertrouwen van Adam en Eva in God openlijk aan te vallen. Twijfel is een van de brandende pijlen die de vijand gebruikt om ons geloof aan te vallen. In het Paradijs zei hij tegen Eva: ‘God wil niet dat jullie van de boom van kennis van goed en kwaad eten omdat Hij weet dat jullie dan aan Hem gelijk zullen zijn.’
Je vertrouwen in God wil hij soms aantasten, in twijfel brengen. Als God zegt dat Hij van je houdt, als Hij liefde is, waarom overkomt je dit dan? Als God liefde is, waarom laat Hij dan dat lijden toe?
Dan kan het zomaar gebeuren dat je God gaat wantrouwen Je raakt je vertrouwen kwijt en dan ga je op andere dingen vertrouwen. De Bijbel staat daar vol van. God waarschuwde Israël om niet op Egypte te vertrouwen (die geknakte rietstaf), niet op bedrieglijke woorden, niet op mensen, niet op paarden en wagens, niet op je eigen inzicht, niet op dokters. In 2 Kron. 16:12 staat van koning Asa: ‘Doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Here, maar bij de heelmeesters.’ Dat wil niet zeggen dat je niet naar de dokter mag gaan, maar waar verwacht jij je genezing van, van God of van de dokter? Dokters genezen niet, God geeft de genezing, ook dokters zijn daarvan afhankelijk.
‘Vertrouw op de HERE met je hele hart’, staat er. In hetzelfde hoofdstuk over koning Asa die zijn hulp verwachtte van de dokters staat in vers 9: ‘Want de ogen van de HERE gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat.’
Het gaat erom waar jij je hart op zet, wat leeft er in je hart en waar gaat jouw hart naar uit?
Op wie of wat stel jij je vertrouwen? Vertrouwen heeft alles met afhankelijkheid te maken.
In Psalm 40:5 staat: ‘Gelukkig is de man (en vrouw) die zijn vertrouwen op de Here stelt.’ ‘Die zich afhankelijk van God opstelt’, zegt een andere vertaling.
Paulus schrijft in 2 Tim. 1:12: ‘Daarom zit ik hier in de gevangenis en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op Wie ik vertrouw.’
Voor vertrouwen staat een woord dat betekent; ‘ je verlaten op’, ‘je zeker voelen bij’, ‘je houvast vinden in’. Waar vertrouw jij op? Wat is jouw houvast? Waar voel jij je zeker bij?
De vertaling van Het Boek zegt zo: ‘Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.’
Ken Hem; erken Hem, houd rekening met Hem bij alles wat je doet, betrek Hem bij alles.
Het staat zo mooi in Psalm 37: 5: ‘Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem.. Hij zal in ALLES voor u zorgen.’
Doe het en je zult het ervaren!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200