Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET EVANGELIE IS GRATIS (2) (2012-06-20)

Jesaja 55:1-13
"‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en jij die geen geld hebt, kom koop en eet; ja kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk.’ (Jes.55:1) "

Er wordt niet alleen water aangeboden maar ook wijn en melk.
Wijn is een beeld van de vreugde die God wil bewerken in het hart van iedereen die tot Hem komt.
Je kunt nu heel dichtbij God komen als je de Heer Jezus aanneemt als je persoonlijke Heiland. De
uitnodiging om tot Hem komen en om wijn te kopen zonder geld en zonder prijs, wordt gericht tot hun die dorst hebben. De dorstigen worden aangesproken. Dorsten betekent in de Bijbel: verlangen, in nood zijn, behoeftig zijn, hevig verlangen naar. Er zijn veel mensen dorstig in deze wereld, alleen zoeken ze het in andere dingen. Dat gebeurde ook al in de tijd van Jesaja: ‘Waarom geef jij geld uit voor wat geen brood is en waarom geef je een vermogen uit aan iets wat niet verzadigen kan?’
Dat geldt toch zeker voor vandaag. Mensen geven veel geld uit aan drank, kleding, vakanties en alternatieve genezers. Ze zoeken het in het materialisme, in het genot voor een moment. Maar het kan niet verzadigen, je moet steeds meer en het bevredigt niet. Je blijft leeg van binnen.
Er zijn velen die met een leeg gevoel van binnen rondlopen, dat zijn de dorstigen. Ze verlangen hevig naar iets en soms weten ze zelf niet waarnaar. Ze proberen die leegte te vullen met zaken die de wereld hun biedt. De koopmannen in deze wereld schreeuwen harder dan de koopmannen van Jezus.
Maar velen verlangen naar Jezus zonder daarvan bewust te zijn, dat verlangen heeft Hij in hun hart gelegd! Wij als christenen mogen die koopmannen zijn die op de markt staan en die de mensen wijzen op Jezus! Hij is de Enige die jou kan vullen! Maar dan moeten we ons zelf ook laten vullen met Hem en het alleen van Hem verwachten. Hoe kunnen wij anderen op Jezus wijzen als wij nog zelf veel geld uitgeven aan zaken die niet bevredigen kunnen, als wij zelf het nog steeds zoeken in het genot van deze wereld?
Melk verwijst naar overvloed maar ook naar het Woord van God. 1 Petr.2:2-4: ‘Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere Woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Here is. Ga dus naar Christus toe.’
Al deze teksten laten ons de wonderbaarlijke mildheid van God zien. Hij geeft en Hij geeft graag! Hij vergeeft grenzeloos veel! De blijde boodschap zegt: ‘Het is voor iedereen en het is gratis! Als je dorst hebt mag je gewoon komen. ‘ Het enige wat je moet doen is: komen!
Laten we genieten van de onverdiende gunst, de genade die ons gratis gegeven wordt door Jezus. En laten we het dan uitdelen! Gratis en voor niets. Laten we altijd dat evangelie brengen van genade en liefde. Laten we de mensen nooit regels en wetten van mensen opleggen, aan menselijke voorschriften binden of aan allerlei voorwaarden waaraan mensen zouden moeten voldoen.
Laten we geen geld vragen zoals enkele christelijke organisaties helaas veelvuldig doen vandaag.
De Bijbel zegt dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken en dat dan ons alles gegeven zal worden wat we nodig hebben.
In Openb.21:6 staat: ‘Wie dorst heeft geef Ik gratis te drinken uit de bron met water dat leven geeft’.
Ben jij die waterverkoper waar de wereld op wacht?
Begin er vandaag nog mee!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200