Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET EVANGELIE IS GRATIS (1) (2012-06-13)

Jesaja 55:1-13
"‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en jij die geen geld hebt, kom koop en eet; ja kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk.’ (Jes.55:1) "

Dit hoofdstuk begint met een oproep. Jesaja staat als een marktkoopman op de markt en schreeuwt naar de mensen dat hij water te koop heeft. In het Midden Oosten was de waterverkoper een graag geziene gast op de markt. Fris en helder water was schaars. Het was ook van levensbelang. Slecht water bracht ziekten en misgeboorten. Maar het vreemde aan deze koopman is dat hij zijn water gratis aanbiedt. Dat is wel heel bijzonder want er moest behoorlijk voor goed water betaald worden.
In die tijd was er nog geen geld maar werd er betaald met goud en zilver dat gewogen werd.
Water staat voor de Heilige Geest. In Jes.44:3 wordt over de Heilige Geest in verband met water gesproken: ‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen.’ Water gieten en Geest uitgieten wordt in één adem genoemd. Water spreekt van Heilige Geest! Water geeft verfrissing en brengt Leven! In Ezech.47 wordt gesproken over de tempelbeek, het water komt uit de tempel, het water komt uit Jezus: Het is de Heilige Geest, en de Geest brengt vruchten voort en nieuw leven. Joel 3:18; ‘.... en in het huis van de HEER ontspringt een bron, die zelfs het droogste woestijn dal bevloeit.’
Water brengt genezing! Jes.35:5-7: ‘Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.’
Eeuwen later staat Jezus op en schreeuwt ook woorden over levend water naar de mensen op het Loofhuttenfeest: Joh.7:37-39 : ‘Op de laatste dag, de grote dag van het feest stond Jezus op en RIEP, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij komt tot Mij en drinkt. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; . …….’
Wie dorst heeft mag naar Jezus gaan! Jezus wil je het levende water geven.
Het gaat om Jezus, het gaat alleen om Hem. Bij Hem moet je zijn en nergens anders.
In het Oude Testament draaide het ook al om Hem! Er wordt over het volk Israël in het Nieuwe Testament het volgende gezegd: ‘Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde-en die rots was Christus.’ 1 Cor.10:4:
Ook hier in Jesaja 55 wordt al naar Hem verwezen. Er wordt over het eeuwig verbond gesproken en over een getuige voor de natiën waarbij de verwijzing naar Jezus duidelijk is.
Jezus wil het levende water geven.
Bij Hem moet je zijn!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200