Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE GEEST DIE VAN ZONDE OVERTUIGT (2012-07-11)

Joh.16:8
"Joh.16:8: ‘Als Mijn Plaatsvervanger komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde….’"

Er is veel misverstand en onbegrip over het werk van de Heilige Geest. Soms weinig kennis ook over wat de Bijbel zegt over Hem. Veel aandacht gaat uit naar de uitingen en gaven van de Geest. Dat is goed omdat in het verleden daar veel te weinig aandacht aan gegeven werd en het zelfs in de kerk helemaal uit beeld dreigde te raken.
Maar een eenzijdige aandacht voor de uitingen van de Geest heeft ook een gevaarlijk kant.
Er zijn mensen die beweren dat als de uitingen van de Geest niet zichtbaar aanwezig zijn de Heilige Geest er niet is. Men gaat elkaar de maat nemen wat betreft de uitingen van de Geest. Er vindt discussie en verwijdering plaats. Mensen die de uitingen nog niet zo ervaren gaan twijfelen aan hun geloof en worden soms door andere christenen als minderwaardig beschouwd. Dat kan pijn doen en verwijdering tussen broeders en zusters veroorzaken. Er komt een eenzijdige nadruk op gevoel en beleving te liggen.
In deze overdenking gaan we kijken naar één aspect: de Heilige Geest overtuigt de mensen in de wereld van zonde. Jezus zegt in Joh.15:26 het volgende: ‘Wanneer de Trooster komt, die Ik jullie zenden zal van de Vader, de geest van de Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en jullie moeten ook getuigen, want jullie zijn vanaf het begin aan met Mij.’
Waarvoor is de uitstorting van de Heilige Geest? Is het voor intern gebruik? Nee! Dat mag wel en er is ook niets mis mee, genieten van de Geest is ook goed, maar waarvoor worden wij met de Geest gedoopt? Wij worden met de Heilige Geest en met vuur gedoopt en aangedaan met kracht uit de hoge, met het enige doel om de instrumenten te zijn waardoor de Heilige Geest de wereld kan bereiken!
De Heilige Geest komt tot ons opdat Hij door ons anderen kan bereiken!
‘De Geest van de Heer is op Mij, daarom dat Hij Mij gezalfd heeft om aan armen het Evangelie te brengen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen.’ Lucas 4:18 en 19.
De Heilige Geest die in de gemeente woont zal de wereld overtuigen.
De Geest kan anderen alleen door ons bereiken als wij eerst zelf volkomen gevuld zijn met de Geest. Hij wil graag in ons wonen en één met ons worden.
Het is het leven van de gelovigen in zelfopofferende liefde, waardoor aan de wereld het bewijs wordt geleverd, dat Christus een realiteit is, dat de wereld dan overtuigd zal raken van ongeloof en zonde. Wil je vervuld worden met de Heilige Geest? Stem dan in met de Geest. Als de Geest ziet dat Hij je gebruiken kan, en je volkomen bereid bent om dat werk voor Hem te doen, zal Hij rijkelijk in je wonen en machtig door jou heen werken.
Dan zullen mensen zich door jouw getuigenis bekeren en gered en bevrijd worden. Dan wordt het werk van de duivel verbroken en verheugt de hemel zich over de zondaren die zich bekeren.
Hoe meer wij met de Geest vervuld zullen worden hoe meer de opwekking dichterbij zal komen.
Opwekking begint bij jezelf door volledig open te staan voor het werk van liefde dat de Heilige Geest door jou wil doen.
Ben je er klaar voor?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200