Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET IS BETER VOOR JULLIE DAT IK GA (3) (2012-10-17)

Joh.16:5-15
"Joh.16:7: ‘Maar ik zeg jullie de waarheid; het is beter voor jullie dat Ik ga Want als Ik niet ga kan de Vriend niet bij jullie komen, maar als Ik ga zal Ik Hem naar jullie sturen.’ "

Je ontmoet Jezus in die ander en die ander ziet Jezus in jou.
Dat heeft met geloof en vertrouwen te maken. Het is zo, het is de werkelijkheid, het is een feit dat Hij in je woont. Hoe meer je Hem vertrouwt, hoe meer je dat gaat ervaren. Efez. 3:17: ‘opdat Christus door het geloof in uw harten woning maakt. ‘
Door het geloof! Wat is er toch de oorzaak van dat gelovigen die de Heilige Geest bezitten , dit niet bewuster en vollediger ervaren? Zij hebben veel geloof in Jezus die gestorven is , of die regeert in de hemel, maar weinig geloof in Jezus die door Zijn Geest in ons woont.
Jezus zei: ‘Wie in Mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, en dit zei Hij van de Geest. ‘ De Geest is in ons en Zijn goddelijk leven leeft in ons en groeit in ons. Wij geven alles aan Hem over, wij brengen onze vleselijke activiteiten tot onderwerping. ‘wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.’ (Galaten 5:16b). Door de Geest kunnen wij die strijd winnen, Jezus heeft al voor ons gewonnen, wij mogen het grijpen in geloof!
Hij zal Zijn werk in ons doen. Door de Geest zijn wij niet meer onder de wet maar zijn wij vrij van de wet. Rom.6:18: ‘Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.’ Hij helpt ons, Hij leidt ons, we kunnen niets in eigen kracht.
Rom.8:13: ‘Want als je naar het vlees leeft zal je sterven, maar als je door de Geest de zondige verlangens van je lichaam doodt zal je leven.’ Kol.3:5: ‘Doodt dan de leden die op de aarde zijn….’
Er is een kracht beschikbaar om de zonde in ons actief te lijf te gaan. We kunnen geestelijk alles in het werk stellen om de oude mens met zijn neigingen en verlangens geen kans te geven. Die kracht is die van de Heilige Geest. Dat kan alleen maar door de Geest van Jezus. Eigen kracht faalt. Hij heeft het al voor ons gedaan, Hij geeft ons daardoor de kracht het hier en nu te doen.
Galaten 5:24: ‘Want wie Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.’
We kunnen Zijn leiding vragen, Zijn wijsheid. We kunnen vragen om geloof, we kunnen Hem alles vragen. Hij is onze Vriend, onze Trooster. Hij zal ons innerlijk leven sterken, Hij zal Jezus openbaren en we zullen ondervinden dat Jezus ons persoonlijk en liefelijk leidt, ja nog veel meer en machtiger, dieper en inniger dan dat Hij hier bij ons op aarde zou kunnen doen.
Geloof je dat?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200