Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefBehagen (2009-07-08)

Handelingen 8: 1 (SV)
"En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van Judéa en Samaria, behalve de apostelen."

De verdraagzaamheid van de Joden verdween tegenover hen die christen waren geworden. Jodenchristenen. Joden die bekeerd waren en het Evangelie aangenomen hadden, zij moesten vluchten, voor hun broederen! Omdat hun broederen de waarheid niet konden verdragen. Dat Jezus de Messias was, die zij te verwachten hadden. Zij waren gelijk hunnen Vaderen zoals Stéfanus dat sprak tegen de Raad. Handelingen 7:51-52.

De strijd werd grimmiger de onverdraagzaamheid werd goed zichtbaar, de duisternis verdroeg het Licht niet. Dat Licht wat die getuigen Gods verkondigden. De vervolgers wisten niet wat zij deden, Stéfanus bad dat , vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Omdat zij de liefde Gods niet verstonden, zij waren zo bezig met hun eigen werken tot God. Om maar aanschouwelijk te maken, dat zij van die gelovige mensen waren. Zij waren zo bezig, om hun aangenaam te maken in hun eigen ogen. Zodat zij er totaal aan voorbij gingen aan de werken Gods in Jezus Christus.

Jezus diende niet zich zelf, maar Hij diende Zijn God. Ook Stéfanus behaagde niet zich zelf, maar verkondigde de opgestane Heer in alle waarheid en naar de Schriften. En zo moet het nog steeds zijn bij elke christen. Een christen moet zich zelf niet behagen naar zijn eigen werken. Maar hij moet geloof tonen in wat God gegeven heeft in Zijn Woord en Eeuwig getuigenis. En dat geloof na de Schriften moet brandende in hem zijn. Zoals bij die geloofshelden van weleer en Stéfanus . Zij geloofden, daarom konden zij getuigen, van die Grote Almachtige God. Daarom konden zij Hem Vereren, met hun gehele hart.

In Hebreén 11:6, staat geschreven Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is der genen, die Hem zoeken. Van Stéfanus staat geschreven, vol van geloof, en kracht. Hij geloofde, en dat geloof, werd bevestigd door de Heere zijn God. Daardoor mocht hij een getuigen zijn, van de verdiensten van Zijn Heer en Heiland gewerkt aan het kruishout op Golgotha. Stéfanus zocht het niet in zijn eigen werken. Maar in de werken Gods, in wat God gegeven had om Zalig te worden. Dat wij het zullen zoeken in Gods werken. Zonder geloof, is het onmogelijk Gode te behagen. Dat wij zullen geloven.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200