Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefALS JEZUS IN DE WERELD ZIJN (2012-05-17)

Efez.4:15-16
"Efez.4:15-16: ‘Wij zullen vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, Die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het Lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het Lichaam gezond groeit en vol liefde is.’"

Wat is de taak van de gemeente, de kerk?
Ik las een mooi boek van Jerry Cook: ‘De kerk op maandagmorgen’. Graag geef ik in deze overdenking enkele gedachten uit dit boek weer aangevuld met mijn eigen opmerkingen.
Wij zijn als gemeente geroepen om Jezus toegankelijk te maken voor de mensen in de straat. Christendom brengt Jezus naar de mensen. Iedere verloste, Geest vervulde christen is door Jezus Christus in de wereld geplaatst om discipelen te maken. Jezus gebruikt de gelovigen om tot de mensen door te dringen. Door hen is Jezus aanwezig in het hart van de samenleving. De christenen maken Jezus als Redder aan een ongelovige wereld bekend.
Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Als je Mij gevonden hebt dan heb je God gevonden.’
De kerk heeft dat vaak gemaakt tot: ‘Kom naar de kerk en vind Jezus’. Maar dat is niet de weg. We moeten nooit toestaan dat het kerkinstituut de weg naar Jezus wordt. Jezus is Zelf de weg! Het doel van de kerk, de gemeente, is om de Weg aanwezig en zichtbaar te maken in een wereld waar de mensen zonder Jezus verloren gaan.
Wat de gemeenteleden, wij dus, moeten weten is dit: we zijn door Jezus geplaatst in deze wereld om Hem te laten zien, we hebben de kracht van Jezus in ons.
Mensen in nood moeten niet voor een kerkprogramma uitgenodigd worden maar ze moeten zich uitgenodigd voelen door de houding en de uitstraling van liefde door de leden van de gemeente.
Als Jezus zijn op maandag brengt de mensen in de kerk op zondag.
In 1 Cor.15:49 staat: ‘Dus, zoals wij op de aardse Adam lijken, zullen wij ook op de hemelse Christus lijken. ‘ De vraag is of wij ook echt op Jezus lijken en de mensen zich daardoor aangetrokken en uitgenodigd voelen.
‘Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Heer weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken. ‘
2 Cor.3:17-18. Als we meer en meer op Jezus gaan lijken worden we een aantrekkelijk alternatief voor deze wereld. Jezus trok altijd mensen aan. Hij zocht ze ook op, Hij trok de wereld in. Hij zocht de mensen op in de straat, in het veld, in de kerk ook. Hij at met hen, Hij sliep bij hen, Hij kwam hun huizen in. Jezus had geen programma’s, geen gospelbands en geen folders. Hij was Zichzelf. Hij onderwees maar Hij zweeg ook wanneer Hij zwijgen moest. Hij oordeelde niet maar Hij diende. Hij deelde uit. Zijn vraag was vaak: ‘Wat kan ik voor je doen?’. Die vraag stelde Hij aan de blinde Bartiméüs, aan de tien melaatsen een aan de man bij het bad. Dat is de Jezusvraag die we aan de mensen in de wereld kunnen stellen. ‘Wat kan ik voor je doen?’
Stop met mensen te willen bekeren, houd van mensen en begin ze te helpen.
De rest doet Hij!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200