Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOP HEM LIJKEN (2012-05-23)

Joh.21:15-19.
"Lucas 22:61-62 : ‘ De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.’"

Van al de twaalf discipelen in de Bijbel is er geen waarvan we het karakter zo goed leren kennen als van Petrus. Dat moet wel een bedoeling hebben. God wil ons iets in de karaktervorming van Petrus laten zien waar wij veel van kunnen leren.
Wanneer je karakter nog niet goed gevormd is kun je soms opvliegend, driftig, ruw en ongevoelig reageren. Maar als God je karakter gaat vormen dan ga je steeds meer op Hem lijken.
Soms gedragen we ons niet als nieuwe mensen maar luisteren we naar onze oude natuur en doen we dingen die voortkomen uit onze gewonde ziel.
De Bijbel leert ons dat we kunnen afsterven aan onszelf, dat we, door de Heilige Geest, alles wat aards in ons is kunnen laten afsterven. Een mooie vertaling van Coll. 3:5 vinden we in de NBV vertaling: ‘Laat dus wat aards in u is afsterven’ , vers 8-10: ‘ maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.’
Afsterven duidt op een proces. Er wordt gesproken van afleggen, wegdoen en aantrekken. Het heeft dus ook met keuzes te maken die alleen met hulp van de Heilige Geest gemaakt kunnen worden.
Petrus komt in de Bijbel naar voren als een impulsieve man, iemand die de zaakjes onder controle wil hebben en weinig geduld heeft. Alles moet direct, snel en liefst gisteren dan vandaag. Hij was opvliegend, driftig en achterdochtig. Hij leefde echt vanuit zijn gevoel en handelde ook uit zijn gevoel.
Hij meende altijd vooraan te moeten staan en dat te kunnen wat zijn mede-discipelen niet konden.
Voor de haan kraaide verloochende Petrus zijn Meester drie keer.
Maar Jezus had hem lief, Jezus heeft jou lief! Hij geloofde in Petrus al was hij niet volmaakt. Er moest nog aan zijn karakter gewerkt worden, maar Jezus verloochent Petrus niet. Hij houdt hem vast. Hij bidt voor hem: ‘Vader, ik bid, laat het geloof van Petrus niet bezwijken.’ (Lucas 22:32)
Hij bidt ook voor jou.
Jezus draaide Zijn gezicht niet af, dat zouden wij misschien wel gedaan hebben, maar Hij keek Petrus recht aan. Zelfs in Zijn lijden was Hij met de ziel van Petrus bezig. In die blik van Jezus heeft geen veroordeling gelegen, alleen maar liefde, daarom moest Petrus ook zo huilen.
Als jij in de fout gaat wendt Jezus Zijn hoofd niet van je af maar kijkt Hij je aan. Hij kijkt je aan met een blik vol liefde.
Hij wil je helpen die persoon te worden die Hij allang voor zich ziet.
Hij herstelt Petrus in zijn ambt en laat hem drie keer zeggen dat hij van Hem houdt.
Veranderen kost tijd en moeite, maar het doel is dat we steeds meer op Hem gaan lijken.
Lijk jij al op Hem?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200