Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefNOOIT MEER ALLEEN (2) (2012-06-06)

Hand.8:26-39
"Hand.8:26: \\\'Fillipus ging ook de stad uit, want een engel van God had tegen hem gezegd: \\\"Zorg ervoor dat u vanmiddag op de weg van Jeruzalem naar Gaza bent; dat is een eenzame weg.\\\" (Het Boek) "

De man had een boekrol van Jesaja gekocht, een zeer kostbaar document. Dat had hij er allemaal voor over! Maar niet alleen het document zelf was kostbaar, de inhoud is dat nog veel meer! Zo had deze man in dat zelfde boek een prachtige belofte van God kunnen lezen voor eneuchen, voor een ontmande in Jesaja 56: \'en zelfs als hij een eneuch is moet hij niet denken minderwaardig te zijn.\' Tegen zo iemand zegt God: \'Ik zal je in Mijn huis, binnen Mijn muren, een naam geven, die uitgaat boven de eer die zij zouden ontvangen als zij zonen en dochters hadden. Want de naam die Ik hun zal geven, is een eeuwige, hij zal nooit verdwijnen.\'
Dat geldt ook voor jou; je krijgt van God een eeuwige naam die nooit meer zal verdwijnen. Wat God belooft doet Hij! Dat blijkt ook uit deze geschiedenis.
De man leest in Jesaja precies het gedeelte dat over Jezus gaat uit Jesaja 53.
De hele Bijbel draait om Jezus. Als er volgelingen van Jezus, na Zijn dood, bedroefd op weg gaan naar Emmaüs, ontmoeten ze Jezus die opgestaan is uit de dood. Ze herkennen Hem niet maar dan herinnert Jezus hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes, legt hun uit wat ze betekenen en wat ze over Hem zeggen.(Lucas 24: 13-27).
Je moet in de Bijbel gaan lezen en daarbij heb je goede uitleg nodig. De beste uitlegger is de Heilige Geest en daar kun je gewoon om vragen. Fillipus vraagt aan de man of hij begrijpt wat hij leest. \'Nee\', zegt de man, \' ik begrijp er helemaal niets van, er staat geen uitleg bij!\'
Fillipus vertelde de man dat Jezus de Redder van deze wereld is. Dat je naar Hem toe moet om vergeving van al je zonden te krijgen, dat als je naar Hem toe gaat je leven en genezing ontvangt. De man was hongerig en dorstig naar meer. Hij verlangde naar God.
De man zegt: \'Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. \'
Daar gaat het om, vandaag nog steeds! Geloof je dat met heel je hart?
Dan ben je nooit echt eenzaam meer!
Er staat dat de Ethiopiër verder reisde met een hart vol blijdschap! Ook dat is een vervulling van een belofte uit Jesaja 56: \'Ik zal hen vol vreugde maken....\'
Jij reist ook verder. Maar het zal met een hart vol blijdschap zijn omdat Jezus in je woont door de Heilige Geest.
Nooit meer alleen!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200