Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGASTVRIJHEID (2) (2012-03-07)

Lucas 10:25-37
"Rom.12:12 en 13: ‘ Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, draag bij in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.’"

Mensen die vreemd bij ons in de gemeente komen moeten zich thuis en welkom voelen. Gastvrijheid is een opdracht, is iets waar we naar mogen streven, naar verlangen!
Rom.12:12 en 13: ‘ Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, draag bij in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.’
Legt u toe betekent:’ begerig zoeken naar, ernstig proberen te verkrijgen, achter iets aan rennen, iemand die hard in een race loopt om het einddoel te bereiken, iets najagen.’
Hebr.13:1 en 2 : ‘Laat de broederlijke liefde blijven en vergeet de herbergzaamheid niet , want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.’
In het Grieks staan hier de woorden: laat de filadelfia blijven en vergeet de filoxenia niet. Filoxenia is liefde tot de vreemdelingen.
God vindt gastvrijheid zo belangrijk dat het genoemd wordt als een van de kenmerken waaraan een oudste moet voldoen: 1 Tim. 3:2 ‘Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn.’
Het valt niet mee om altijd gastvrij te zijn. Dat weet Petrus ook heel goed. En daarom zegt hij er bij dat we het zonder klagen moeten doen. 1 Petr. 4:8-10 : ‘Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt.’ Gastvrijheid is een gave van God! Het is een gave waarmee je kunt dienen.
Als we gastvrij zijn dan doen we dat niet voor onszelf maar voor Jezus! ‘Wie u ontvangt, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.’ Mattheüs 10:40
Jezus zegt in Math.25:35 en 36: ‘Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.’
Als de gelovigen dan verbaasd vragen wanner ze Jezus zo gezien hebben zegt Hij: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.’
God is ontzettend gastvrij en lief voor ons, als wij kloppen doet Hij altijd open, zouden wij dat dan voor die ander niet zijn? Zouden wij dan niet open doen voor mensen in nood?
‘Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.’ Lucas 11: 9 en 10.
In Openbaring 3:20 zegt Jezus : ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij’
Misschien klopt er morgen werkelijk wel iemand aan je deur.
Hoe reageer jij dan?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200