Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefGASTVRIJHEID (1) (2012-02-29)

Lucas 10:25-37
"Rom.12:12 en 13: ‘ Wees blij in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, draag bij in de noden van de heiligen, legt u toe op de gastvrijheid.’"

Gastvrijheid is een van de manieren om de naastenliefde in praktijk te brengen. En die naastenliefde wordt o.a. in praktijk gebracht door het gastvrij ontvangen van vreemdelingen. Dit verhaal van de barmhartige Samaritaan gaat over wie is je naaste? Een naaste kan iemand zijn die je voordat je hem plotseling ontmoette nog niet kende. Dit kan zomaar gebeuren, in de supermarkt of bij het benzinestation. Hij of zij kan aardig of niet aardig zijn, vriendelijk of lastig. Het gaat erom dat de ander een schepsel van God is en dat God verlangt dat ook hij een vriend van Hem wordt.
Daarom zegt de Heer tegen ons: ontvang vreemdelingen gastvrij. Een vreemdeling is een tijdelijke inwoner, een nieuwkomer zonder erfelijke rechten. Deut.10:19 : ‘Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.’
Psalm 146:9 : ‘..de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij, maar wie kwaad doen, richt Hij te gronde.’ Een van de tekenen dat we in de laatste der dagen leven is: ‘en de liefde van de meesten zal verkillen’. De liefde verkilt vandaag in Nederland, ook bij christenen. We zien er voorbeelden van elke dag op het journaal. Vreemdelingen worden vijandig en onbarmhartig behandeld. Christenen gaan daar soms gewoon in mee.
Gastvrijheid is een houding. Het is een vrucht van de liefde en dat is een vrucht van de Geest. De Bijbel geeft heel veel voorbeelden van gastvrijheid.
De Sunemietische vrouw geeft Elisa onderdak en eten en wordt er later ook rijk voor beloond.
2 Kon.4:8: ‘Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man: ‘Die Godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’
De vrouw nodigde Elisa uit om te komen eten. Dat was in die tijd heel gewoon. Ze drong er erg bij Elisa op aan omdat ze wist hoe belangrijk gastvrijheid was, maar ook omdat ze wist dat Elisa een man van God was en ze wilde het voor God doen. Haar liefde voor God uitte ze door haar liefde en zorg voor Elisa.
Jezus werd bij Maria, Martha en Lazarus altijd hartelijk verwelkomd en Hij verbleef daar ook regelmatig. Lucas 10:38: ‘Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.’
Bij elkaar eten, elkaar liefdevol begroeten zou heel gewoon in de gemeente van Jezus Christus moeten zijn.
Hoe gastvrij ben jij?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200