Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefKIJK NAAR JEZUS (2) (2012-04-04)

Numeri 21:4-9
"Num. 21:8-9:’ De HERE dan zei tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.’ "

Wij hebben Jezus, wij leven in een nieuw verbond en dat verbond is veel krachtiger dan het oude verbond: Hebr. 12:24 ‘voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.’ Het volk Israël moest naar Mozes roepen als hun bemiddelaar, wij mogen naar Jezus roepen. Joh 3:14 : ‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,’ Jezus is aan een paal gehangen als een vloek.’ Zoals de slang daar aan die paal hing, zo hing Jezus daar om de vloek te verbreken. Deut.21:22-23: ‘Als iemand een misdrijf heeft gepleegd waarop de doodstraf staat, en u hangt hem na voltrekking van het vonnis op aan een paal, dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en het daar niet ‘s nachts nog laten hangen; anders maakt u het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied geeft onrein. Want op een gehangene rust Gods vloek.’
Gal. 3:13 : ‘Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek (van de wet) door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’
Zoals Israël naar die slang moest kijken zo kunnen wij op Jezus zien.
Hebr. 12:2 : ‘Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.!’
In het Boek staat het zo mooi: ‘Wij moeten de baan afleggen, die voor ons ligt, zonder op te geven. ‘Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof.
Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond.’ Onze blik moet op Jezus zijn, als we naar Hem opzien, Hem geloven en vertrouwen dan kan ons niets gebeuren. Dan kunnen we zelfs op water lopen!
Mattheüs 14:22-33: Petrus liep op het water en hij zonk niet zolang hij zijn blik op Jezus richtte. Pas toen hij naar de golven en het water keek zonk hij. Dat kan ons ook gebeuren. Als wij naar de problemen kijken en naar de moeilijkheden waarin we zitten, dan zinken we weg.
Maar Jezus stak Zijn hand uit en trok Petrus weer uit het water. Dat zal Hij ook bij ons doen! Petrus schreeuwde heel hard: ‘Here, help mij!’ Dat mogen wij ook doen, en dan zal Hij ons redden!
De Israëlieten moesten naar die slang op de paal kijken en daar was gehoorzaamheid en geloof voor nodig, door dat te doen werden ze bevrijd en genezen.
Dat geldt ook voor alle mensen vandaag, ook voor jou.
Wanneer jij naar Jezus kijkt en roept tot Hem zal Hij Zijn Hand uitsteken en jou redden uit de golven van het leven die je dreigen te overspoelen en waarin jij je voelt weg zinken.
Kijk naar Jezus, roep tot Hem en pak Zijn Hand vast.
Dam ben je voor altijd gered!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200