Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefKIJK NAAR JEZUS (1) (2012-03-28)

Numeri 21:4-9
"Num. 21:8-9:’ De HERE dan zei tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.’ "

God had nog maar pas de Israëlieten de overwinning over de Kanaänieten gegeven. Maar dan moeten ze verder naar het zuiden trekken, om Edom heen. God kiest Zijn eigen weg, de Israëlieten moesten nog verder de woestijn in. God gaat soms met ons een weg, een omweg die ons niet zint. Het duurt ons allemaal veel te lang en in die woestijn hebben we geen zin. We verliezen ons geduld en beginnen te mopperen en te klagen. Geduld is een vrucht van de Geest en dat hebben we soms heel hard nodig. Daar kunnen we om bidden als we ongeduld voelen opkomen. Het volk Israël begon te klagen. In sommige vertalingen staat: beklagen. Weer andere vertalingen spreken over verwijten, aanklagen en ook dreigen, bedreigen. Ze klagen niet alleen Mozes aan maar ook God staat er. Er is geen vertrouwen meer, ze zeggen het vertrouwen in God en Mozes op. Ze denken dat God en Mozes hen in de woestijn gebracht hebben om te sterven. Het kan in ongeduld zomaar gebeuren dat je slechte dingen van God gaat denken. Dat Hij je niet goed gezind is, dat Hij uit is op je vernietiging.
Dat is het werk van de duivel, de slang, de aanklager, zoals hij al in het Paradijs naar Eva toe kwam met de leugen dat God niet wilde dat ze één met Hem werd of zoals God zou worden. Dat God daar bang voor was en dat ze daarom niet van de boom mochten eten. Satan is er als de kippen bij om je allerlei leugens in te fluisteren over God, juist zoals God niet is. Hij is erop uit je vertrouwen in God aan het wankelen te brengen. En dat begint met mopperen op God. Hij krijgt de schuld van dingen waar Hij niet verantwoordelijk voor is. Welke leugens over God zitten nog in jouw hoofd? Laat de Heilige Geest het openbaren en neem er afstand van, bekeer je ervan! Het vlees wil klagen, is ongeduldig, wil zijn eigen weg gaan. De Geest is geduldig, vriendelijk, zacht, liefdevol en vol vertrouwen, ook als het eens tegenzit. Omdat het volk Israël leefde in het Oude Verbond en onder de wet en volgde er daarom een straf. Er kwamen vurige, of giftige slangen waarvan de beet zeer hoge koorts tot gevolg had.
Pas dan komt het volk tot inkeer en roepen ze tot Mozes; ‘bid toch tot de Here en vraag of Hij de slangen weg wil halen.’ Mozes krijgt een bijzondere opdracht van God: hij moet een koperen slang maken, die op een paal plaatsen en dat de lucht insteken.
Waarom een koperen slang? De koperen slang was hier het symbool van het kwaad. Het kwaad werd openbaar gemaakt en openlijk veroordeeld aan de paal. Door naar de koperen slang te kijken die was veroordeeld aan de paal erkenden mensen hun fout waardoor er vergeving en herstel en genezing mogelijk was. Wij leven in het Nieuwe Verbond. Het komt weleens voor dat we ongeduldig worden, gaan klagen en rebelleren tegen God en dat we de slang de ruimte geven om ons te bijten. Hij kan ons vergiftigen met verkeerde gedachten, met sombere gevoelens, met angst, met zorgen, met van alles en nog wat. Daarom zegt de Bijbel ook: ‘en geeft de duivel geen voet’
(Efez. 4:27) . In de grondtekst staat daar ‘topos’, dat betekent: geef hem geen plaats, geen ruimte, geen gelegenheid, geen aanleiding tot handelen. Wanneer je ongeduldig wordt en gaat mopperen geef je hem ruimte en gelegenheid.
Dat is de eerste les die we kunnen leren. Maar er is veel meer!
Daarover in de volgende overdenking.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200