Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVERLIES HET ZOUT NIET (2) (2012-02-08)

Marc. 9:50
"Marc. 9:50 : ‘Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’ "

Zout is een teken van een verbond. Het was in Jezus tijd gewoon om bij het maken van een afspraak zout te geven als teken van de eeuwige levensduur van het contract en de kracht van de afspraak.
In 2 Kronieken 13: 5 staat: ‘ U zou toch moeten weten dat de HEER, de God van Israël, het koningschap over Israël voor eeuwig aan David en zijn nakomelingen heeft gegeven, in een met zout bekrachtigd verbond.’ Een zoutverbond is een onverbrekelijk verbond.
Lev. 2:13 : ‘Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als teken voor het verbond met jullie God, mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd.’ Wij leven in het nieuwe verbond. Dat is een verbond van genade, van vergeving en van verzoening. In Lucas 22:20 zegt Jezus dit: ‘Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door Mijn bloed dat zal vloeien als een offer voor jullie.’ Als wij vergeven zijn mogen we ook anderen vergeven en ook anderen die schuld bij ons hebben genadig zijn. Als wij vergeving en genade niet accepteren maar veroordeling en schuld prediken dan verliest het zout zijn kracht.
We zien ook dat zout zuivert, genezing en barmhartigheid brengt.
In 2 Kon.20 is sprake van een bron met slecht water dat miskramen veroorzaakt. Het is geen goede bron, het brengt de dood voort. 2 Kon. 2:20-21: ‘ Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe schaal, met wat zout erop.’ Ze brachten hem een schaal, en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in terwijl hij zei: ‘Dit zegt de HEER: Hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.’ Sommige mensen drinken uit een verkeerde bron en ondervinden daar de gevolgen van. Maar God geeft ons de macht om verkeerde bronnen met zout te zuiveren en zo genezing te brengen.
Zout is hier de liefde van God, de genade, de vergeving door het bloed van Jezus. Dat brengt herstel, genezing en leven! Genade en liefde brengen leven en als je genade aanvaardt en gaat leven vanuit vergeving zal er genezing door je lichaam stromen.
In Ezechiël 16:4 staat: ‘ Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen.’
Met zout inwrijven heeft hier een hygiënische en een huidverzorgende functie. Het hoorde bij de liefelijke verzorging van het kind na de geboorte. Zout zorgt voor barmhartigheid en het verzorgt de mensen die pijn lijden, de weg kwijt zijn en hulpeloos zijn.
Opmerkelijk is dat Jezus het verliezen van zout verbindt met de vrede onder elkaar bewaren. Als we ruzie maken en er is verdeeldheid onder christenen, dan verliezen we de zoutende werking die we voor de wereld hebben. Dan wordt de kerk, de gemeente van Jezus waardeloos geacht en dan heeft de wereld geen respect voor de kerk, ze vertreden het. Er gaat totaal geen zuiverende werking meer van de gemeente uit, de gemeente verliest haar smaak en kracht. Wanneer we weer in liefde met elkaar omgaan, wanneer we het alleen van Jezus verwachten, wanneer we de vrede bewaren dan krijgt het zout weer zijn kracht. Zout is de liefde dat in geen enkel offer mag ontbreken. Liefde is de smaakmaker, is bederfwerend, is helend en genezend. Jezus heeft alles volbracht, Hij is gekomen om liefde te brengen, genezing en bevrijding. We kunnen bidden en vragen om meer openbaring over de liefde van Jezus. We kunnen bidden om meer zout: meer zout (is liefde) is meer kracht!
Bid je met mij mee?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200