Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefEENHEID ONDER CHRISTENEN IS GOED (2) (2012-02-22)

Psalmen 133
"Psalm 133: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders (en zusters) eendrachtig bijeen wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd.’"

Die eenheid, die saamhorigheid, die onderlinge liefde, is als de olie op hoofd van Aäron!
Ex. 28:41 : ‘Laat je broer Aäron en zijn zonen deze kleding aantrekken en zalf hen; zo wijd je hen en heilig je hen om mij als priester te dienen.’
Ex 29:7 : ‘Zalf Aäron door de zalfolie over zijn hoofd uit te gieten.’
Deze zalfolie rook heerlijk en was heel kostbaar. Als broeders en zusters in liefde en eenheid bij elkaar komen ruikt dat voor God en de mensen lekker en het is heel kostbaar! Het is kostbaar voor God, Hij vindt eenheid heel belangrijk. Daarom wil de satan altijd verdeeldheid zaaien. Daarmee wil hij het werk van God kapot maken of tegenhouden. En als de gelovigen dat niet op tijd herkennen en erkennen lukt hem dit in een aantal gevallen ook nog!
De zalfolie zegt nog veel meer! Door de zalfolie werd Aáron tot priester gewijd. De zalfolie stroomde over zijn gezicht, zijn baard en zijn kleren. Niet alleen het hoofd werd gezalfd maar het totale lichaam. En dat gebeurt vanuit het hoofd. Ons hoofd, Christus is gezalfd, Hij wordt de Gezalfde genoemd.
Hand. 10:38 : ‘van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’
Jezus, ons Hoofd, is de Gezalfde, Hij is gezalfd voor Zijn roeping, voor Zijn priesterschap.
Wij zijn ook gezalfd voor ons priesterschap, onze roeping.
2 Cor. 1:21: ‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,’
De zalfolie van Zijn Hoofd stroomt over Zijn Lichaam, de kerk heen. Wij zijn allen gezalfden!
En wat brengt een gezalfde: goed nieuws, hoop, vrijheid, bevrijding, genade en genezing.
Maar het is ook als de dauw. Groot Nieuws zegt het zo mooi: ‘Verfrissend is het als de dauw...’
De dauw komt van de berg Hermon met zijn eeuwige sneeuw. Door de dauw komt er nieuw, krachtig, opbloeiend leven. Juist in Noord Israël zorgt deze dauw voor een rijke plantengroei. Meer dan elders is dit deel van het land afhankelijk van de dauw. De dauw bevochtigt de aarde waardoor er
vruchtbaarheid komt, geestelijke
vruchtbaarheid en nieuw leven.
Waar broeders en zusters in vrede en liefde met elkaar gaan samenwerken ontstaat zalving en is er de zegen van God. Daar komt leven!
Laten we de tijd die we nog hebben goed gebruiken! Laten we een eenheid vormen en eensgezind zijn, De oude psalmberijming zegt het ongeveer zo: ‘Waar liefde woont, komt God Zelf met Zijn zegen,daar woont Hij Zelf, daar wordt eeuwig geluk verkregen!’

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200