Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefEENHEID ONDER CHRISTENEN IS GOED (1) (2012-02-15)

Psalmen 133
"Psalm 133: ‘Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders (en zusters) eendrachtig bijeen wonen! Goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aäron, en neervalt op de hals van zijn gewaad, als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de HEER zijn zegen: leven voor altijd.’ "

In twee overdenkingen gaan we zien wat deze psalm ons te zeggen heeft.
Voor een echt begrijpen van deze psalm is het goed om andere vertalingen te lezen.
‘Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity!’ (King James)
Het Boek vertaalt het met: ‘Hoe goed en hoe waardevol is het....’
Voor goed staat hier een woord dat betekent: daar word je blij en gelukkig van. Het brengt welzijn, geluk en voorspoed. Het is ook ‘heerlijk’ , dat betekent: liefelijk, mooi, maar ook; ‘goed klinkend, muzikaal, harmonieus’.
Gelovigen, broeders en zusters, komen samen om Hem te aanbidden, Hem te prijzen, Hem hun liefde te tonen elkaar liefde te tonen.
Eendrachtig betekent: ‘eenparig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, onverdeeld, unaniem’ .
Broeders en zusters komen samen in verbondenheid voor hetzelfde doel. Hoe goed is dat! Broeders en zusters, dat zijn allen die Jezus willen aannemen en erkennen als hun Verlosser. Alle oprechte gelovigen bijelkaar!
Die kunnen bij elkaar komen met hetzelfde doel: God prijzen. Jezus bekend maken aan deze wereld.
Hem aanbidden in geest en in waarheid. Hem lief hebben. Samen God lief hebben en elkaar lief hebben. Dat is veel meer dan goed. Dat is geweldig, daar word je blij van, dat maakt je gelukkig, dat brengt voorspoed, dat brengt de zalving en de zegen.
Daar verlangde Jezus nu zo naar dat het werkelijkheid zou worden. Daar verlangde Hij zo erg naar dat Hij het aan Zijn Vader vroeg!
Joh.17:20 en 21: ‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.’
Die eenheid is goed, daar worden wij blij van, maar daar wordt Jezus ook blij van! Daardoor gaat de wereld geloven dat Jezus door de Vader naar de wereld is gezonden. Waarvoor? Om te oordelen? Nee! Om lief te hebben! Als de wereld onze liefde ziet voor elkaar gaan ze Jezus aannemen!
Waren we ons dat maar meer bewust. Dan was er misschien minder verdeeldheid en geruzie.
Laten we daar samen voor bidden!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200