Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVERNIEUWING VAN JE DENKEN (2) (2012-01-25)

Rom.12:2:
"Rom.12:2:’U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (NBG: denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ (NBV)"

In deze tweede overdenking gaan we zien WAT er in onze gezindheid vernieuwd moet worden.
‘Wees niet zo gemakkelijk een onderdeel van de cultuur waarin je leeft zonder na te denken’ , staat er in de Message vertaling.
We moeten kritisch zijn op wat de wereld leuk vindt en wat de wereld normaal vindt. Soms gaan we er zomaar in mee. In de Bijbel staat in 1 Cor. 3:19 : ‘Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God.’ En ook: ‘Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft?’ Col 2:20
Jakobus waarschuwt ons in Jakobus 4:4 ernstig om niet in alles klakkeloos met de ‘wereld’ mee te doen: ‘Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.’
Als ons denken besmet geraakt is door hoe de wereld denkt, moet dat denken vernieuwd worden.
Dat kan ook gelden van de kerkelijke cultuur waarin je bent opgegroeid. Je kunt opgegroeid zijn met een verkeerd beeld van God: God is een strenge God, God is een verterend vuur, Hij is heilig, je kunt Hem niet zomaar benaderen of dichtbij Hem komen. Je kunt gevangen zitten in allerlei menselijke wetten en regels.
Je kunt een verkeerd Vaderbeeld hebben doordat je aardse vader jou een verkeerd beeld heeft gegeven van een vader. Als je een verkeerd beeld hebt geef je ook een verkeerd beeld door!
Was je aardse vader vaak afwezig, dan denk je dat God ook afwezig is, dat je Zijn aandacht moet trekken! Was je vader trots op wat je presteerde? Dan denk je dat God blij met je is als je iets voor Hem doet. Had je een vader die dronk en die je sloeg of misbruikte? Dan voel jij je misschien niet veilig bij God en vertrouw je Hem niet.
Hoe zie jij God? Is jou verteld dat je het verdienen moet? Dat je God tevreden moet stellen?
Dat je het nooit goed kunt doen? Dat Hij ver weg is, een onbereikbare, afstandelijke God?
Vraag jezelf eens af: hoe zie ik God? Welke relatie heb ik met Hem?
Vader God is een liefdevolle Vader die een liefdesrelatie met je wil.
Gods liefde wordt zichtbaar in jou als jij anderen liefhebt. Je lijkt op Hem en je straalt van Hem als je lief hebt en als de mensen die liefde gaan ervaren en proeven.
1 Joh. 4:16 : ‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’
God leren kennen zoals Hij is en Hem lief hebben, een relatie met Hem hebben, dat is een proces.
Misschien moet je denken over God nog vernieuwd worden. Misschien moeten de leugens die jou over God verteld zijn, of die jij zelf in de loop der jaren hebt opgebouwd, ontmaskerd worden.
Vraag er maar om!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200