Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVERNIEUWING VAN JE DENKEN (1) (2012-01-18)

Rom.12:2
"Rom.12:2:’U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid (NBG: denken) te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.’ (NBV)"

In twee overdenkingen gaan we kijken wat het betekent dat je denken vernieuwd moet worden.
In deze overdenking gaan we zien HOE ons denken vernieuwd wordt en in de volgende overdenking gaan we kijken naar WAT er dan in ons denken vernieuwd moet worden.
The Message vertaling vertaalt Rom.12:2 zo: ‘Wees niet zo gemakkelijk een onderdeel van de cultuur waarin je leeft zonder na te denken. Inplaats daarvan; richt je op God. Je zal van binnenuit veranderen. Je zult gaan herkennen wat Hij graag wil dat je doet, reageer daar direct op.
Hou niet van de cultuur om je heen die je graag meeneemt in allerlei immoraliteit. God brengt het beste in jou naar boven, Hij ontwikkelt in jou iets goeds, iets moois.’
Het woord dat hier voor denken staat betekent niet alleen je denkvermogen, je verstand, maar ook; je gedachten, gevoelens, voornemens en verlangens. ‘Gezindheid’ is dus een betere vertaling.
Veranderen van denken: HOE doe je dat? Als je zo de vertaling van het NBG leest zou je kunnen denken dat het een opdracht is; wordt veranderd, vernieuw je denken! De Message maakt het al iets duidelijker; we kunnen het alleen door de Heilige Geest. Wat moeten wij dan doen? Ons laten vernieuwen! De Heilige Geest vragen, je openstellen. Hij verandert ons!! Je verandert van binnenuit door ervaringen met Zijn liefde! Je verandert niet door eigen in spanning, door je best te doen.
2 Cor.3:18: ‘ Wij gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels , die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl Zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.’ Zijn Geest werkt in ons! Geef Hem daar de ruimte voor!
Tit.3:3-6: ‘Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoorzaam; misleide slaven van onze zondige genoegens en slechte verlangens. Ons leven was vol wrok en jaloezie. Wij haatten anderen en wij haatten elkaar. Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van Zijn Zoon, Zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen , ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest.’ (vert.Het Boek)
Bekering, het offer van Jezus aannemen, daarna de doop en dan de doop in de Heilige Geest. Deze doop is essentieel. Zonder deze doop veranderen wij niet! De Heilige Geest vernieuwt ons!
2 Cor.4:16: ‘Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.’ Je innerlijke mens wordt elke dag vernieuwd, dat gebeurt dus niet door jouw inspanning.
Col 3:9 en 10: ‘ Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.’
Je wordt vernieuwd, en als het goed is ervaar je dat ook.
Ervaar jij het al?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200