Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE BEDIENING VAN DE VERZOENING (2012-01-11)

2 Cor. 5:17-19
"2 Cor. 5:17-19: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met Zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met Zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.’ NBG: ‘en ons de bediening der verzoening gegeven heeft’ "

Wij hebben de bediening van de verzoening! Is dat niet mooi? Geen bediening van oordeel maar van verzoening. Je hoort vanaf de kansel af en toe nog ‘donderpreken’ waarbij mensen zich veroordeeld voelen en verdrietig weer naar huis gaan.
Er zijn christenen die niet-gelovigen dreigen met de hel en denken dat ze zo evangeliseren moeten.
Paulus zegt in Efez.3:2: ‘’U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is.’
Wij zijn geroepen om de genade door te geven die wij zelf ontvangen hebben.
Dat is een bediening, dat is een ministry. Het Boek zegt het zo: ‘Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken.’
De bediening van verzoening is een bediening van liefde, genade en hoop.
Lucas 14:21-23: ‘Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats, ” zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn.’
De één is geroepen om de wereld in te gaan als evangelist maar ik geloof dat God ook mensen roept om Zijn lichaam te bedienen. Zijn lichaam is verdeeld, gewond en heeft genezing en herstel nodig. Onze taak, onze bediening die God ons heeft toevertrouwd, is om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. 1 Cor. 9:19-22 : ‘Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen. Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen. Voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.’
Laten we zielen winnen voor Jezus, laat dat ons gezamenlijk doel zijn, naar welke kerk we ook gaan.
Ik wil graag voor iedereen iets worden om in elke situatie tenminste enkelen te redden.
Zijn Huis moet vol worden.
Ik wil daar graag aan meewerken.
Jij ook?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200