Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefAdvent overdenking (2011-12-14)

Statenvertaling Jesaja 56 vers 1.
"Alzo zegt de HEERE: Bewaart het recht, en doet gerechtigheid; want Mijn heil is nabij om te komen, en Mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden."

Advent begint vier weken, voor dat wij Kerstfeest vieren, de geboorte van Jezus, de Verlosser Gods. Advent is een besloten tijd, om ons voor en toe te bereiden, voor dat komende Kerstfeest. Zodat als het Kerstfeest daar is, dat wij er dan ook toegankelijk voor zijn. Dat ons hart er toegankelijk voor zal zijn. Want de belofte Gods is toen in vervulling gegaan. Zodat wij ons daarin kunnen verblijden. En ons los kunnen maken, van alle beslommeringen van het leven, van elke dag. Om dat grote feest te mogen vieren, Christus is geboren. Want dat is een geweldig feest, dat de belofte Gods in vervulling is gegaan, dat werkelijk de mensenzoon is geboren. Op Zijn tijd, en op Gods wijze, naar Zijn eeuwig raadsbesluit. Er is geen mens geweest, die dat gestuurd heeft, of daar macht in heeft uitgeoefend. Het is Gods belofte geweest, maar het is ook God geweest die het alles mogelijk heeft gemaakt. God was en is niet afhankelijk van mensen. God werkt wel met mensen, dat wel, want het waren mensen, die door Gods Geest beroerd zijn geworden, om te spreken, of te profeteren, van Gods beloften tot mensen. En deze mensen geloofden, het waren vaak Gods dienaren, Zijn profeten, of van die geloofshelden, die gehoor gaven, aan wat God tot hen gesproken had. Wij lezen vaak dat zij door hun geloof gerechtvaardigd werden. Omdat zij dat Woord van God wat tot hen was gekomen, ten uitvoer brachten. Zij waren van die verkondigers, in de hand van hun God. Zij wisten het komt, en dat verkondigde zij dan ook. Wat heeft Jesaja niet mogen profeteren van de komende verlosser. Jesaja 49:6, “Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israel; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.” En wat een geweldige woorden staan er niet in Jesaja 7:14, “Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.” Op het Kerstfeest vieren wij het weer, Dat grote Wonder Gods geboren in die stal. Dat het ons hart zal raken. Want het is alles genade als wij dat zo mogen beleven in alle eenvoudigheid. Gelovende dat eens die grote verlossing daar zal zijn. Want dat mogen wij geloven Jezus is gekomen in nederigheid, maar zal wederkomen in Zijn Majesteit als Koning der Koningen. Dat elke christen daar een levend getuigen, en een brandend licht, van mag zijn. Kerstfeest, Lichtfeest. Jezus komt.

M.S.Antonisse,
Voorganger Hersteld Apostolische Zendingkerk.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200