Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefZONDEBESEF: LAAT JE TERECHTWIJZEN (4) (2011-12-07)

Jesaja 59:1 en 2.
"‘Zie, de Hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’ Jesaja 59:1 en 2. "

In vier overdenkingen gaan we zien wat de Bijbel zegt over zondebesef.
In de eerste overdenking hebben we gezien dat het eerste is wat je moet doen; erkennen dat je zonde hebt gedaan, beseffen wat je God hebt aangedaan, wat je fout gedaan hebt.
In de tweede overdenking hebben we gezien dat erkennen en beseffen van de zonde leidt tot belijden van je zonde. In de derde overdenking hebben we gezien dat wanneer je de zonde erkent, herkent en belijdt je er tegen strijden kan.
In deze vierde en laatste overdenking gaan we zien dat we elkaar in liefde mogen terechtwijzen. Er is soms ook een leven in de zonde onder broeders en zusters. Paulus zegt in 2 Cor. 12:21 ; ‘Ik ben bang dat God mij bij mijn bezoek opnieuw zal vernederen en ik opnieuw verdriet zal hebben om al die broeders en zusters die zijn blijven zondigen en zich niet hebben afgekeerd van hun zedeloosheid, ontucht en losbandigheid.’
Afkeren van de zonde is een keuze, een actie. Soms moeten mensen op hun zonde gewezen worden, in liefde natuurlijk, maar bij verharding en volharding in de zonde moet het duidelijk gezegd worden. Paulus zag daar niet tegenop’ 2 Cor. 13:2 : ‘Welnu, toen ik de tweede keer bij u was, heb ik al tegen degenen die maar bleven zondigen gezegd dat ik u niet zou sparen wanneer ik weer zou komen. Ik heb dat ook tegen alle anderen gezegd en zeg het u op dit moment, nu ik nog niet bij u ben, opnieuw. ‘
Terechtwijzen is niet erg modern, de mensen zijn toch vrij en wie ben jij dat je iemand terecht wil wijzen? Waar bemoei jij je eigenlijk mee? Maar Paulus zegt in 1 Tim. 5:20 ; ‘Wie gezondigd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, zodat ook zij gewaarschuwd zijn.’
Natuurlijk moet dat terechtwijzen in liefde en nederigheid gebeuren. Hoeveel kerkmensen zijn gewond en gekwetst door keiharde veroordeling?
2 Tim.2:24-26: ‘Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.’ Gal. 6:1 ; ‘Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.’
Hebr. 3:13 ; ‘maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd.’
Als het in liefde gebeurt dan worden er levens gered!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200