Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefZONDEBESEF : STRIJD TEGEN DE ZONDE (3) (2011-11-30)

Jesaja 59:1 en 2.
"‘Zie, de Hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’ Jesaja 59:1 en 2."

In vier overdenkingen gaan we zien wat de Bijbel zegt over zondebesef.
In de eerste overdenking hebben we gezien dat het eerste is wat je moet doen; erkennen dat je zonde hebt gedaan, beseffen wat je God hebt aangedaan, wat je fout gedaan hebt.
In de tweede overdenking hebben we gezien dat erkennen en beseffen van de zonde leidt tot belijden van je zonde.
In deze derde overdenking zien we dat wanneer je de zonde erkent, herkent en belijdt je er tegen strijden kan. Gen. 4:7 Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’
God zegt hier Zelf dat wij sterker moeten zijn dan de zonde. De zonde mag over ons niet heersen.
Rom. 6:12 : ‘Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.’ Geef niet toe! Hoe vaak gebeurt dat, ook bij christenen? Er zal een strijd gevoerd moeten worden die alleen gevoerd kan worden door de Heilige Geest en niet in eigen kracht.
Misschien zeg je wel: ‘het is onmogelijk, ik heb het al zo vaak geprobeerd, het lukt mij niet.’
Het lukt je ook niet in eigen kracht, maar wel in de kracht van de Geest.
Hebr. 12:1: ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’
We hebben een strijd te voeren, een worsteling, we zijn geen willoze slachtoffers maar we zijn meer dan overwinnaars. We moeten weerstand biieden aan de duivel. Jak 4:7: ‘ Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’
In de brief aan de Hebreeën staat dat dit een zware strijd is, een strijd op leven en dood.
Hebr. 12:4 : ‘U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. ‘U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,’
Jezus zegt dat iets wat ons tot zonde verleidt in ons leven dat we dat dan uit ons leven weg moeten doen. Jezus zegt in Math.18:8 en 9 dit: ‘Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af en werp hem weg. Het is beter voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u. Het is beter voor u met een oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het hellevuur geworpen te worden.’
Wat verleidt jou tot zonde in je leven wat je weg moet doen? Je computer, de tv of die geweldadige game? Doe het weg voordat het te laat is!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200