Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefZONDEBESEF: BELIJD JE ZONDE (2) (2011-11-23)

Jesaja 59:1 en 2.
"‘Zie, de Hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.’ Jesaja 59:1 en 2."

In vier overdenkingen gaan we zien wat de Bijbel zegt over zondebesef.
In de eerste overdenking hebben we gezien dat het eerste is wat je moet doen; erkennen dat je zonde hebt gedaan, beseffen wat je God hebt aangedaan, wat je fout gedaan hebt.
In deze tweede overdenking gaan we zien dat erkennen en beseffen van de zonde leidt tot belijden van je zonde. Psalm 32:5 :’Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.’
Spreuken 28:13 : ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.’
Jak 5:16 : ‘Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat je genezing ontvangt.’
Het belijden van je zonde maakt je vrij, brengt genezing.
David zegt in Psalm 32: 3-6: ‘Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ -
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden.’
Jakobus zegt dat je genezing ontvangt als je zonden belijdt. Als je zaken voor je houdt uit schaamte of angst dan kun je ziek worden. Velen lopen rond met een geheime zonde. God wil dat je erover praat, dat je het bekend maakt. Efez.5:13: ‘maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.’
Worstel je met een geheime zonde: breng het aan het licht! Praat er met een goede vriend of vriendin over. Niet alles hoeft in het openbaar gezegd te worden al kan daar wel kracht vanuit gaan.
In de bijbel zien we vaak dat zonden openlijk beleden werden. Dat moet dan wel in een veilige omgeving gebeuren en de bij mensen die weten wat genade betekent.
Hand.19:18 ; ‘en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.’
Het uitspreken alleen al zet je vrij en brengt je in het Licht.
Probeer het maar eens!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200