Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefEen lopend vuurtje (2009-06-17)

Handelingen 4: 11-12
"Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enigste op aarde die de mens redding biedt."

De hogepriesters hadden vernomen dat Petrus en Johannes, twee apostelen van Jezus, een genezing hadden verricht aan een kreupele. Deze genezing vond plaats bij de Tempel, bij de Schone Poort. In de morgen werd de kreupele daar neergelegd om te bedelen. Als de apostelen Petrus en Johannes de Tempel binnen wilden gaan, vroeg die kreupele om een aalmoes. Kijk ons aan zeiden Petrus en Johannes tegen die kreupelen, . ` Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.` En het wonder gebeurde, de kreupele kon lopen. De kreupele liet het ook weten door te dansen, en God te loven. Als een lopend vuurtje werd het algemeen bekend wat er was gebeurt aan de Schone Poort. De apostelen moesten het verklaren aan de omstanders. En zij gaven getuigenis, niet van hun zelf maar van Jezus de Christus. Zij gaven getuigenis van de gekruisigde, dat God Hem uit de dood had doen opstaan. Want het was na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest. IsraŽl meende dat alles weer bij het oude was gekomen. Alsof Jezus nooit bestaan had in IsraŽl. Jezus was dood en begraven als een misdadiger. De geestelijkenleiders van IsraŽl hebben dat zo gewild. En nu moesten zij horen dat in de Naam van Jezus, de kreupele gezond is geworden. De apostelen werden gehoord en vermaand om beslist niet meer te spreken in de Naam van Jezus. `Maar Petrus en Johannes zeiden:`Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers welspreken over wat we gezien en gehoord hebben.` Wij leven ook in een wereld, die eigenlijk de Naam van Jezus niet meer willen horen. Maar nog steeds na ruim 2000 jaar wordt Het Evangelie de Blijde Boodschap van Jezus verkondigd, en nog steeds gehoord, tot ergernis van de antichrist. Wij hebben altijd te spreken over de genade die er in Jezus Christus is, en dat Hij zal komen want dat is Zijn belofte. Mogen wij geloven, dat het Woord van Jezus betrouwbaarder is, dan dat van mensen.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200