Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefSTRIJD DE GOEDE STRIJD (4) (2011-11-02)

1 Tim. 6:12 en 2 Tim. 4:7
"1 Tim. 6:12 : ‘Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.’ 2 Tim. 4:7 : ‘Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.’ "

In vier overdenkingen gaan we zien waartegen we te strijden hebben.
In deze derde overdenking zien we dat we te strijden hebben tegen de machten van de duisternis. Efez.6:12 : ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’
Gebed is daarin een machtig wapen. Paulus besluit Efez.6 zo; ‘Bid aan één stuk door, en laat je daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol, en vergeet nooit voor de andere christenen te bidden.’
Gebeden van mensen beïnvloeden de strijd in de hemel.
In Openb.8 kunnen we lezen dat een engel voor Gods troon wierook neemt, tezamen met de gebeden van de gelovigen, en deze op het altaar voor de troon werpt. Rook stijgt op en omhult de heersers van de hemel. Vervolgens neemt de engel van het zelfde altaar hete kolen waarop de gebeden van de gelovigen zijn en werpt die op de aarde. Bij het vallen van die gebeden volgen er donderslagen en gerommel, het bliksemt en de aarde beeft. Zo explosief kan een krachtig gebed zijn, kan voorbede zijn.
Een kerk of gemeente die geen voorbede kent is een makkelijke prooi van de satan.
Gezamenlijk gebed in eenheid is een enorm strijdwapen. Matt.18:19 : ‘Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.’ Gebed heeft enorme kracht en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5:16: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’ NBV: ‘Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’
Er zal strijd gevoerd moeten worden. Dat kan in gebed, met strijdliederen en met vlaggen en banieren.
De Bijbel is duidelijk over die strijd.
We worden opgeroepen om ons tegen de duivel te verzetten: Efez. 4:27: ‘ en geeft de duivel geen voet.’ Jac 4:7 : ‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’
Als je deze strijd voert is het goed te weten dat er al overwonnen is en dat vanuit autoriteit mag vechten. Luc. 10:19: ‘Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.’
We zijn meer dan overwinnaars in Hem, en Hij die met ons is, is meer dan die in de wereld is!
Als je zo de strijd aangaat win je altijd.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200