Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefSTRIJD DE GOEDE STRIJD (3) (2011-10-26)

1 Tim. 6:12 en 2 Tim. 4:7
"1 Tim. 6:12 : ‘Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.’ 2 Tim. 4:7 : ‘Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.’ "

In vier overdenkingen gaan we zien waartegen we te strijden hebben.
In deze tweede overdenking zien we dat we te strijden hebben tegen het vlees.
Als Paulus het woord vlees gebruikt, heeft hij het vaak niet over lichamelijke verlangens, maar over gewoonten, instincten en neigingen van zowel ons denken als ons lichaam die we nog over gehouden hebben uit de tijd voordat we Christus leerden kennen.
Er moet met oude denkpatronen afgerekend worden en hier moet onafgebroken strijd geleverd worden.
In Romeinen 12:1-2 zegt de Bijbel ons: ‘Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’
Ons denken moet vernieuwd worden. Dat is een proces! Dat kost tijd en strijd.
Paulus zegt in Rom.7: ‘Er is oorlog tussen wat mijn verstand wil en wat mijn lichaam doet.’
1 Petr.2:11 : ‘Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;’
Er is een oorlog, een voortdurende strijd binnen in je die je wel kunt winnen! Rom. 8:13 : ‘Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.’ NBV: Rom. 8:12 en 13: ‘Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.’
De strijd tegen het vlees kun je nooit winnen zonder hulp van de Heilige Geest.
We hebben de Heilige Geest hard nodig! Bid om de Heilige Geest!
Eén van de mooiste wapens die we gekregen hebben is het zwaard. Alle andere wapenuitrustingen zijn voor de verdediging, het zwaard is voor de aanval! Door de Heilige Geest kan de zondige wil gedood worden. Gebruik dat zwaard! (Efez.6:11-18)
Dat zwaard is het Woord van God; maar er staat in Efez.6 niet ‘logos’ maar ‘rhema’.
Rhema is het levende Woord van God, het Woord dat in je hart gelegd wordt, profetie en tongentaal.
Gebruik dat in de strijd en je zult overwinnen.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200