Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefSTRIJD DE GOEDE STRIJD (2) (2011-10-19)

1 Tim. 6:12 en 2 Tim. 4:7
"1 Tim. 6:12 : ‘Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.’ 2 Tim. 4:7 : ‘Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.’ "

In vier overdenkingen gaan we zien waartegen we te strijden hebben.
In deze eerste overdenking zien we dat we te strijden hebben tegen de ‘wereld’.
Als de Bijbel het woord ‘wereld’ gebruikt waartegen gestreden moet worden dan wordt er de tijdgeest mee bedoeld. Het is de tijd waarin wij leven, de waarden ervan, de doelen die worden nagestreefd en de manier waarop er geleefd wordt. Die tijdgeest die kan je te pakken hebben zonder dat je het zelf door hebt. We raken aan deze tijdgeest gewend en we raken er door besmet. Johannes zegt in
1 Joh. 2:15: ‘Houd niet van de zondige wereld, en van wat die je te bieden heeft; want als je van de wereld houdt, blijkt daaruit dat je de liefde van de Vader hebt afgewezen. ‘ In vers 16 gaat Johannes zo verder: ‘Want al het wereldse, alles waarop we onze zinnen zetten, alles wat het oog lokt en alle aardse zaken waar we zo trots op zijn, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.’
De wereld leeft om te genieten, de wereld leeft om vakantie te kunnen houden, de wereld werkt voor materieel genot. Hoe je eruit ziet is erg belangrijk; hoe jij je kleedt, welke make-up je gebuikt,welke kleding je draagt; liefst alles volgens de laatste mode. Als wij de geest van de tijd waarin wij leven vaarwel zeggen en Christus nummer één in ons leven maken, zal de manier van leven botsen met die van de wereld. 1 Joh. 5:19 : ‘We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.’ Paulus zegt in 2 Thim.3:14: ‘Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.’ Jezus zegt in Joh.16:33: ‘In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ De geest van deze wereld moeten we haten en verwerpen, de mensen niet. We zijn niet van de wereld maar wel in de wereld. Deze wereld heeft de gevaarlijke tendens om van voedsel, vakantie, seks, sport, mooie spullen, geld, intellect en een goede reputatie een god te maken. Hoewel al deze dingen op zich niet verkeerd zijn, mogen ze nooit het voorwerp van onze aanbidding worden. We kunnen de strijd alleen maar winnen door Jezus Heer van ons leven te laten worden. We kunnen deze strijd niet winnen door ver- en geboden, door regeltjes en afspraken te maken en elkaar wetten op te leggen. Het gaat erom dat jij je leven volledig aan Jezus toewijdt en dat is een keuze! ‘Elk kind van God kan Hem gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen, door op Hem te vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus.’ 1 Joh.5:4.
Maak die keus, vandaag nog!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200