Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET LOON VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN PROFEET ( (2011-08-03)

2 Kon.8:1-6.
"‘Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.’ (Math.10:41). "

In drie overdenkingen hebben we vanuit de Bijbel gezien wat het loon van een profeet is.
In het Schriftgedeelte wat boven de overdenking staat kunnen we vinden wat het loon is.
In de vierde en laatste plaats is het loon van een profeet: vervolging, maar ook loon in de hemel.
Het lijkt een beetje een domper, een tegenstelling met al die andere zegeningen, maar dat is het niet. We moeten er ernstig rekening mee houden dat we vervolgd kunnen worden. Dat hoort ook bij het loon van een profeet. Je kunt niet zeggen; al die andere zegeningen wil ik wel, maar deze liever niet.
Math.5:11-12 : ‘Zalig (gelukkig) ben jij, wanneer men je smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van je spreekt om Mijnentwil. Verblijd je en verheug je, want je loon is groot in de hemelen; want zo hebben zij de profeten voor jou ook vervolgd.’
Profeten zijn de eeuwen door vervolgd. In 1Kon 18:4 staat: ‘Toen Izebel de profeten des HEREN uitroeide, had Obadja honderd profeten genomen en hen, vijftig bij vijftig, in een spelonk verborgen en met brood en water verzorgd.’
Het is niet altijd een pretje om profeet te zijn. Elia ondervond het toen hij moest vluchten voor Izebel.
Elisa ondervond het toen hij uitgescholden werd. 2 Kon 2:23 : ‘Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop!’
Profeten werden in het gezicht geslagen, gehoond, bespot. Jeremia werd onschuldig in de gevangenis gegooid: Jeremia 37:15-16: ‘En de vorsten werden toornig op Jeremia, gaven hem slagen en zetten hem in de gevangenis in het huis van de schrijver Jonatan, want dat hadden zij tot kerker ingericht. Zo kwam Jeremia in het gevangenhuis, in de gewelfde vertrekken; en Jeremia bleef daar lange tijd.’
In Jeremia 38 kunnen we lezen dat Jeremia in een put werd geworpen.
Niet iets om naar te verlangen. Maar wie het loon van een profeet wil ontvangen zal ook dit tegenkomen. Jezus zegt in
Math.23:37 : ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd!’
Lucas 11:49: ‘Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.’
Joh 15:20: ‘ Denk aan wat ik gezegd heb: een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen;\'
Het uiteindelijke loon waarom het om gaat ontvangen we in de hemel. 1Petr. 5:4 : ‘Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.’
Verlang je daar ook zo naar?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200