Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET LOON VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN PROFEET ( (2011-08-10)

2 Kon.8:1-6.
"‘Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.’ (Math.10:41). "

In vier overdenkingen gaan we vanuit de Bijbel zien wat het loon van een profeet is.
In het Schriftgedeelte wat boven de overdenking staat kunnen we vinden wat het loon is.
In de derde plaats is het loon van een profeet: voorspoed!
Als loon voor het gehoorzamen van de profeet Elisa ontvangt deze vrouw voorspoed ; ze krijgt zeven jaren opbrengst van haar land uitbetaald terwijl ze toen bij de Filistijnen woonde. 2 Kon. 8:6 : ‘De koning vroeg aan de vrouw wat ze kwam doen, en toen ze verteld had wat ze verlangde, stuurde hij een van zijn kamerheren met haar mee met de opdracht: ‘Zorg ervoor dat ze al haar bezittingen terugkrijgt, en ook alles wat haar grond heeft opgebracht vanaf de dag dat ze het land verliet tot nu toe.’ Dat is pas overvloed! Joel 2:25 : ‘Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager,…. ‘
Zeven jaren van hongersnood worden deze vrouw vergoed! Waarom? Omdat ze Elisa als profeet had erkend en geluisterd had naar wat hij tegen haar gezegd had.
2 Kronieken 20:20: ‘ gelooft in de Here uw God, en je zult bevestigd worden, gelooft in Zijn profeten en je zult voorspoedig zijn. ‘
Wie een profeet ontvangt als een profeet krijgt voorspoed. De Bijbel zegt het. Wie Jezus ontvangt als profeet, de Allerhoogste profeet, zal voorspoed ontvangen. Joh 10:10 : ‘De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed .’ Voor overvloed staat hier een woord dat betekent: ‘meer dan nodig’, ‘in rijke overvloed’, ‘alles overtreffend, buitengewoon’ , ‘uitblinkend, superieur, beter’ .
De Israëlieten kregen van de Egyptenaren gouden en zilveren voorwerpen en mooie kleren.
Jesaja 45:3 : ‘Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de HEER ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept.’
God wil ons ook vandaag rijkdom geven zodat we het weer kunnen uitdelen.
Jesaja 45:14 : ‘Dit zegt de HEER: De Egyptenaren met hun schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de rijzige Sabeeërs, zij zullen komen en jullie toebehoren.’
Dat is een belofte ook voor vandaag! Er zal een tijd komen dat we rijk zullen zijn en dat de wereld zal zien dat God ons zegent!
Psalm 25:12 en 13: ‘Aan wie in ontzag voor Hem leven, leert de HEER de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.’
Ontvang het in geloof!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200