Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET LOON VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN PROFEET ( (2011-08-17)

2 Kon.8:1-6.
"‘Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.’ (Math.10:41). "

In vier overdenkingen gaan we vanuit de Bijbel zien wat het loon van een profeet is.
In het Schriftgedeelte wat boven de overdenking staat kunnen we vinden wat het loon is.
In de tweede plaats is het loon van een profeet: het ontvangen van tekenen en wonderen.
Een vrouw ontvangt in een hongernood meel en olie, de meel in de pot raakt niet op en de olie in de kruik ook niet. (1 Kon.17:12 e.v.)
Een andere vrouw ontvangt olie, en die olie stroomt maar door uit een klein kruikje totdat er geen lege vaten meer zijn. (2 Kon.4:1 e.v.)
Daar is het wonder van vermenigvuldiging. We lezen er al van in 2 Kon.4:42-44 waar Elisa honderd man te eten geeft van twintig gerstebroden en vers koren. En ze houden over!
In Math.14:19-21 over de wonderbare spijziging : ‘En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegen gebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.’
Kan dit vandaag ook nog gebeuren? Jazeker! Heidi Baker vertelt in haar boeken over deze wonderen die vandaag nog steeds plaatsvinden in Mozambique .
In Hand.2:42 en 43 wordt van de eerste gemeente gezegd: ‘Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.’
Wie Jezus ontvangt als een profeet, nog veel meer; wie Jezus erkent als de Zoon van God, die ontvangt tekenen en wonderen. Marcus 16:17 en 18: ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’ en in vers 20 staat: ‘Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.’
Geloof dat het Woord waar is, geloof dat Jezus dit ook vandaag wil doen.
Dan ga je het meemaken!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200