Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET LOON VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN PROFEET ( (2011-08-24)

2 Kon.8:1-6.
"‘Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.’ (Math.10:41). "

In de komende vier overdenkingen gaan we vanuit de Bijbel zien wat het loon van een profeet is.
In het Schriftgedeelte wat boven de overdenking staat kunnen we vinden wat het loon is.
In de eerste plaats is het loon van een profeet: het ontvangen van leven!
In 2 Kon.4:13 zegt Elisa tegen zijn knecht Gehazi : ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft.’ De vrouw vraagt niets uit zichzelf. Maar Gehazi weet wel wat het diepste verlangen van deze vrouw is, hij zegt: ‘… ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ Dan profeteert Elisa: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’
Jezus wordt ook profeet genoemd, God zelf zegt het al tegen Mozes in Deut. 18:18: ‘een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.’ We vinden dit terug in Hand.3:22.
De Samaritaanse vrouw zegt in Joh.4:19 tegen Jezus: ‘Here, ik zie, dat U een profeet bent.’ Jezus is de allerhoogste profeet . Hij is meer dan een profeet! Het loon voor het ontvangen van Jezus is; dat je leven ontvangt! Je mag weer leven en Hij wil leven geven.
Lucas 7:11-15: ‘Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan–de dragers bleven stilstaan–en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’ De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.’
De Bijbel zegt: leven en overvloed: Joh 10:10 : ‘De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’ Overal waar Jezus kwam bracht Hij leven. Zieken genazen, doden werden opgewekt. Waar Jezus komt moet de geest van dood wijken! Waar Jezus komt daar is LEVEN! Dat geldt vandaag nog.
In Joh 14:6 zegt Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’
Ben je ziek? Is kinderen krijgen onmogelijk volgens de doktoren? Ga naar Jezus. Geloof in Hem en ontvang Hem als de grote Profeet. In Hem is leven. Geloof het!
Ontvang het vandaag nog!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200