Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHET LOON VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN PROFEET ( (2011-08-31)

2 Kon.8:1-6.
"‘Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.’ (Math.10:41). "

In de buurt van de berg Karmel lag het landelijke plaatsje Sunem (wat betekent: dubbele rust). Reizigers konden hier heerlijk uitrusten. In 2 Kon 4 vanaf vers 8 kunnen we lezen dat Elisa hier ook af en toe uitrustte en de vrouw laat een mooie ruimte voor hem maken. De vrouw erkende Elisa als profeet, als man van God. In 2 Kon. 4:9 zegt zij tegen haar man: ‘Zie toch, ik weet, dat het een heilige man Gods is.’ Zij ontvangt Eilsa als profeet en ontvangen betekent in
Math.11: ‘gehoor geven aan’.
Man Gods wordt in de Bijbel gebruikt voor Mozes, Samuel en voor vele andere profeten.
In 1 Kon 17:24 zegt de weduwe , waarvan Elia het kind uit de doden heeft opgewekt, tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’
Een profeet erkennen als profeet is heel belangrijk. 1 Samuël 3:20: ‘En geheel Israël van Dan tot Berseba kwam tot de erkenning, dat aan Samuël door de Here het ambt van profeet was toevertrouwd.’ Die erkenning is belangrijk voor de profeet en voor de mensen zelf! Spreuken 29:18: ‘Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk.’ Het is goed om deze tekst ook in verschillende andere vertalingen te lezen. Zo lezen we in de New Revised Standard Version: ‘Where there is no prophecy, the people cast off restraint…’
De laatste zin kun je vertalen met: ‘verliest het volk zijn zelfbeheersing’ NBV: ‘Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid.’
We zouden ook kunnen lezen: ‘Zonder profeet zijn we stuurloos.’
Profetie is dus ook om een richting aan te wijzen, om te waarschuwen.
Gods Woord spreekt nog steeds over profeten en apostelen. Die zijn nog springlevend vandaag!
In de Bijbel neemt een profeet van God een zeer belangrijke plaats in. En dat is vandaag niet anders!
Hosea 12:10: ‘En Ik zal tot de profeten spreken en Ik zal veel gezichten geven, en door de dienst van profeten zal Ik in gelijkenissen spreken. ‘ Jezus spreekt ook over profeten, Hij zegt: ‘Wie een profeet
ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen.’ (Math.11:41).
Deze vrouw erkende Elisa als profeet en daarom krijgt ze ook het loon van een profeet. Als wij Jezus, onze allerhoogste profeet, ontvangen als profeet, meer nog, als Zoon van de Allerhoogste God, dan ontvangen we het loon van een profeet. Als we een profeet vandaag ontvangen als een profeet ontvangen ook het loon van een profeet. Als we het loon van een profeet ontvangen, wat kunnen we dan verwachten? Wat ontvang je dan?
In de vier volgende overdenkingen gaan we zien wat het loon van een profeet inhoudt.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200