Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief3 dingen waardoor de zalving blijft stromen 1 (2011-09-07)

2 Kon.4:1-7
"2 Kon.4:3: ‘Toen zei hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, lege vaten; laat het er niet weinige zijn.’ "

Uit dit verhaal over de olie in de vaten kunnen we leren dat de olie blijft stromen als: de vaten rein zijn, de vaten leeg zijn en de lege vaten binnen gebracht blijven worden.
In deze overdenking gaan we zien dat de olie, de zalving van de Heilige Geest, blijft stromen als de vaten leeg aangeleverd blijven worden.
Toen de vaten op waren stopte het stromen van de olie. Elisa had het duidelijk gezegd: ‘en laten het er niet weinig zijn.’ De Geest heeft lege vaten nodig om te vullen en die moeten wij aanleveren.
Veel christenen zijn passief en denken dat ze gevuld worden door een gezalfde man of vrouw van God. Ze verwachten het van mensen. Maar in dit verhaal moeten de vrouw en de zonen actief worden, ze worden aan het werk gezet! Het vraagt energie en inzet van ons! Het vraagt inzet van de mensen in de kerk. Ga naar de buren en vraag lege vaten. Dat is onze opdracht: het zoeken en bijeen verzamelen van lege vaten. Zodat de olie kan stromen in het Huis van God.
Luc. 14:21; ‘Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.’
vers 23: ‘Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn.’ Ga, ga heen! Buiten de stad, Elisa zegt: ‘buitenshuis’. Dat is buiten de kerk.
Wij moeten de straat op en mensen uitnodigen om binnen te komen, de Geest zal ze vullen. Hoe meer lege vaten, hoe meer de olie zal gaan stromen.
Er zijn mensen die verlangen naar liefde, die verlangen naar de zalving van de Heilige Geest.
Hun levens zijn leeg en doelloos geworden. Maar wij moeten ze brengen om gevuld te worden.
Wij moeten het Goede Nieuws brengen! Olie wil graag stromen en olie stroomt in lege vaten.
Olie staat voor leven, olie staat voor vreugde, olie staat voor overvloed!
Laat de olie ook weer in onze kerken stromen en laten we daarvoor bidden en daarnaar verlangen!
Laten we niet langer passief blijven, maar actief worden en aan het werk gaan.
Dat doet ons aan de opdracht van Jezus denken: ‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’ Math.28:19-20.
De kerk is teveel naar binnen gericht, meer een gezelligheidsclubje geworden, de zalving werd voor zichzelf gehouden en stroomde binnen de vier muren van het gebouw.
Nu moeten we er weer op uit en daar zijn waar de zondaars zijn.
Want Zijn huis moet vol worden!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200