Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief3 dingen waardoor de zalving blijft stromen 3 (2011-09-21)

2 Kon.4:1-7
"2 Kon.4:3: ‘Toen zei hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, lege vaten; laat het er niet weinige zijn.’ "

Uit dit verhaal over de olie in de vaten kunnen we leren dat de olie blijft stromen als: de vaten rein zijn, de vaten leeg zijn en de lege vaten binnen gebracht blijven worden.
In deze overdenking gaan we zien dat de olie, de zalving van de Heilige Geest, blijft stromen als de vaten rein zijn.
Op de Bruiloft te Kana gebruikt Jezus reinigingsvaten om ze te vullen met water dat wijn wordt. Die wijn staat ook voor de vreugde die de Heilige Geest wil geven.
Waarschijnlijk zijn de vaten die deze vrouw inzamelt ook vaten die gebruikt worden voor reinigingswater. Water dat gebruikt wordt om de handen te wassen voor het eten als rituele reiniging, maar ook om voorwerpen te reinigen. De olie wordt in deze vaten gegoten, het stroomt als de vaten gereinigd zijn. 1 Cor. 6:19 : ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?’
1 Cor. 6:11 : ‘Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.’
Jesaja 52:11: ‘Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar; raak het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt’.
Voor het ontvangen van de Heilige Geest is bekering nodig: Petrus zegt: ‘Bekeer je en laat je dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van je zonden en je zult het geschenk van de Heilige Geest ontvangen. ‘ Hand.2:39
De Heilig Geest helpt je bij het reinigen van je leven en bij het doden van je eigen vlees.
Rom. 8:13 : ‘Want indien u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar indien u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.’ Door de Geest kunnen wij een geheiligd leven leiden.
De Heilige Geest is de redding voor de kerk in nood. Dan is er wel reiniging en heiliging nodig, en bekering. Dan gaat de Geest van God weer stromen in de kerken dan komt er weer leven, vuur en passie. Mensen die vandaag niet meer naar de kerk gaan worden niet warm van een lauwe kerk. Als er bekering, reiniging en heiliging is zal Nederland herstellen en de kerken weer vol van de Geest van God zijn. Dan zullen de kerken weer vol stromen en mensen aantrekken.
2 Kron.7:13 en 14: ‘ Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken, en wanneer dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.’

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200