Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief3 dingen waardoor de zalving blijft stromen 4 (2011-09-28)

2 Kon.4:1-7
"2 Kon.4:3: ‘Toen zei hij: Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, lege vaten; laat het er niet weinige zijn.’ "

Dit is een verhaal over het wonder met olie. In bepaalde vertalingen staat: ‘zalfolie’. Een vrouw roept de hulp in van Elisa. De schuldeiser dreigt om de kinderen weg te nemen als zij haar schuld niet betaalt. Als we dit geestelijk gaan bekijken dan zien we dat de vrouw de kerk voorstelt en de schuldeiser is de duivel. Hij wil de kinderen bij haar wegroven , hij is een rover, een dief.
De duivel wil de kinderen van de kerk roven, hij wil de groei van de kerk stoppen.
In enkele gevallen lijkt hem dat te lukken, vele kerken worden gesloten, kerken worden gesloopt of worden gebruikt als woningen of culturele centra. Dit gaat in een rap tempo. De kerk in Nederland is in nood. De daling van het kerkbezoek in gaat heel snel. Uit recent onderzoek blijkt dat 63% van de Nederlandse bevolking niet meer naar de kerk gaat. Ging elf jaar geleden nog 23 procent van de volwassenen ten minste één keer per maand naar de kerk, in 2008 was dat nog maar 19 procent.
Jezus zegt in Joh 10:10 : ‘De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.’ Haar positie lijkt hopeloos, de schuldeiser, de aanklager staat voor de deur. De duivel wordt ook wel de aanklager genoemd, de schuldeiser. Elisa de profeet staat hier symbool voor Jezus. De vrouw roept de hulp in van Elisa. Zo kunnen wij de hulp van Jezus inroepen. Hij komt ons te hulp. Hij komt zijn kerk te hulp. Hoe komt Hij ons te hulp? Door ons de Heilige Geest te geven! Wat heeft de vrouw nog in huis? Een klein kruikje met olie, zalfolie voor de gasten. Een kostbaar bezit! En juist die olie wordt gebruikt om de vrouw te redden van de schuldeiser en om haar overvloed te geven. Psalm 23:5 : ‘U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.’ Psalm 104:15 : ‘en wijn die het mensenhart verheugt, geurige olie die het gelaat doet stralen, ja, brood dat het mensenhart versterkt.’
Het gaat hier over brood en wijn en olie. Dat is het! brood en wijn verwijst naar het werk van Jezus en de olie naar het werk van de Heilige Geest.
Elisa geeft de vrouw de opdracht om lege vaten in te zamelen bij de buren. Toen zei hij:’ Ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, ledige vaten; laat het er niet weinige zijn.’ Laten het er niet weinig zijn!De olie wil in overvloed stromen! Er is meer dan genoeg, Jezus zegt in Joh. 2:7 ‘Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand.’
Vaten staat voor mensen; als Jezus de vaten op de bruiloft te Kana met water laat vullen en het wordt wijn, dan zijn dat zes vaten. Zes staat voor het getal van de mens.
In 2 Cor. 4:7 staat : ‘Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:’ Vaten staat hier voor de lichamen van de mens. De Geest wordt in ons uitgestort, de olie wordt in de vaten gegoten. Dat is de redding voor de nood van deze vrouw, dat is de redding ook voor de kerk in nood vandaag.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200