Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVIER DINGEN DIE DE GEEST ONS WIL GEVEN (4) (2011-07-20)

2 Thim.1:7
"2 Thim.1:7: ‘Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.’ "

In deze vierde en laatste overdenking over wat de Geest ons geven wil, zien we dat de Geest ons zelfbeheersing geeft. Voor zelfbeheersing staat hier een woord dat betekent: ‘iemand die zijn verlangens en hartstochten in de hand houdt’. Gal. 5:24 : ‘Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.’ Welke hartstochten? Galaten 5:19-21: ‘Overspel, ontucht,vuiligheid en losbandigheid; afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit,onenigheid, sektarisme,jaloezie, dronkenschap, onmatigheid.’
Galaten 5: 22 en 23 : ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’
Wij kunnen dit nooit in eigen kracht, dit lukt ons niet zonder de hulp van de Heilige Geest.
We hebben die vervulling met de Geest voortdurend nodig. Hand 4:31 ; ‘En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.’ Ze waren al gedoopt in de Heilige Geest op de Pinksterdag en toch werden ze nu weer opnieuw vervuld.
Hand. 13:52 ; ‘en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.’
Efez. 5:18 ; ‘En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest,’
Voor vervuld worden staat hier een woord dat verwijst naar een voortdurende, zich herhalende, vervulling. Bandeloosheid geeft aan dat de zelfbeheersing verdwenen is.
Dat zien we vandaag om ons heen. Er is veel geweld; om niets worden er mensen in elkaar geslagen, vechtpartijen zijn aaan de orde van de dag. Vrouwen kunnen ’s avonds niet meer alleen veilig over straat. We horen van verkrachtingen, groepsverkrachtingen en aanrandingen, zelf tot in de hoogste kringen.
Hoe staat het met jou? Wordt je gauw driftig? Kan je geen maat houden in eten en drinken? Ben je verrslaafd aan de sigaret, alcohol, tv of computer?
Als je vol bent van de Geest van God dan houdt geen demon het lang bij jou uit!
Gal.5:16: ‘Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven’, en vs.18;’Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet.’
Verlang je daar ook zo naar?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200