Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVIER DINGEN DIE DE GEEST ONS WIL GEVEN (3) (2011-07-13)

2 Thim.1:7
"2 Thim.1:7: ‘Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.’ "

In deze derde overdenking over wat de Geest ons geven wil, staan we er bij stil dat de Geest ons bovennatuurlijke liefde geeft. . De liefde van God is in ons hart uitgestort: Rom.5:5 : ‘en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is. ‘
Er zijn mensen die zich voorstaan op de gaven van de Geest. Dat deden de mensen in de tijd van Paulus in Corinthe ook. De Bijbel leert ons dat het gaat om liefde.
1 Cor. 13:1 : ‘Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen–had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen–had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.\'
Die liefde is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, niet trots, niet kwetsend, niet egoïstisch. Die liefde voelt zich nooit beledigd, neemt niemand iets kwalijk, is niet blij met onrecht maar is blij met de waarheid. Die liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het van God en blijft altijd!
Als je dit hoort en je zegt; dan ontbreekt er iets bij mij, dan heb je de Geest nodig. Dan heb je de uitstorting van de Geest nodig, de doop in de Heilige Geest. Je zult maar weinig vruchten van de Geest in je leven zien als je niet eerst gedoopt bent in de Geest. Verlang daarnaar!
Johannes zegt in Marcus 1:8 : ‘Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ Jezus Zelf zegt in Hand 1:5 : ‘Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ De Bijbel is duidelijk over de gevolgen van het gedoopt zijn met of in de Geest: Hand 19:2 : \'En hij zei tot hen: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot het geloof kwamen? Maar zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is.
vers 6 ‘En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.’ Als je dit mist heb je de doop in de Heilige Geest nodig. Verlang er naar en streef er naar! Strek je er naar uit zegt het Woord!
Dan zul je ook vervuld worden met liefde!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200