Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVIER DINGEN DIE DE GEEST ONS WIL GEVEN (2) (2011-07-06)

2 Thim.1:7
"2 Thim.1:7: ‘Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.’ "

In deze tweede overdenking gaan we zien dat de Geest ons kracht wil geven.
Jezus zegt tegen Zijn leerlingen in Luc. 24:49 : ‘Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’
Bekleed met kracht wil zeggen dat die kracht helemaal over je komt en je in bezit neemt.
‘Wanneer de Heilige Geest op u is gekomen, zult u kracht ontvangen’ (Hand.1:8). Voor kracht staat hier het Griekse woord ‘dunamis’, daar komt ons woord dynamiet vandaan. Dunamis betekent o.a.: macht om wonderen te verrichten. Hebr.2:4: ‘ ….terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wil.’
Hand. 6:8 : ‘En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.’
Hand. 10:38 : ‘van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’
Die Geest is ook op ons, dus die kracht ook om hetzelfde te doen wat Jezus deed.
Rom.15:18 en 19; ‘ Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest.’
Er wordt tegenwoordig veel gesproken en er wordt veel gepreekt, maar waar is de kracht?
1 Cor. 4:20 : ‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.’
Waar is die kracht vandaag gebleven? Waar zijn de wonderen en tekenen in de kerk gebleven?
Is het vandaag niet zo, zoals Jezus al zei in Matt. 15:6 : ‘Zo hebt u het woord van God van kracht beroofd om uw eigen traditie in stand te houden.’ Traditie door het onderwijs dat de wonderen en tekenen zijn gestopt toen de Bijbel compleet was. Traditie die zegt dat het spreken in tongen gestopt is. Traditie die zegt dat het vallen in de Geest occult is.Traditie die mensen bang maakt voor uitingen van de Geest! Traditie en religie kunnen je gebonden houden waardoor je niet in de volheid van de Geest kunt komen. Waardoor je niet ten volle ontvangen kan wat de Geest je wil geven. Gooi die traditie overboord en geloof weer in de kracht van God!
Geloof niet langer wat mensen zeggen maar wat God in Zijn Woord zegt.
Verlang weer naar de kracht van Gods Geest.
Bid er om!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200