Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Dinsdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVIER DINGEN DIE DE GEEST ONS WIL GEVEN (1) (2011-06-29)

2 Thim.1:7
"2 Thim.1:7: ‘Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.’ "

In vier overdenkingen gaan we zien wat de Bijbel zegt over wat de Geest ons heeft gegeven. In deze eerste overdenking zien we dat de Geest van God ons bevrijding geeft.
God heeft ons geen geest van angst gegeven! Natuurlijk niet, God geeft geen boze geest. In het Engels staat hier: ‘spirit of fear’. Het is dus duidelijk dat er inderdaad geesten of demonen van angst kunnen zijn. Die kunnen je gebonden houden. Hebr.2:5: ‘en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.’ Gebondenheid, slavernij, daarvan wil Jezus je bevrijden. Dat is angst die niet meer normaal is maar panische angst die je keel dicht knijpt. Dat is het werk van een kwade geest waarvan Jezus je wil bevrijden. Matt.18:18 : ‘Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ De sterke man moet gebonden worden en die sterke man is de duivel. Wil je de sterke overwinnen dan moet je hem eerst binden. Gebed is daarbij een sterke kracht.
Jes. 61:1 : ‘De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis;’
Jezus is gekomen om gebondenen te bevrijden en deze Geest is ook op ons! Wij hebben die macht en autoriteit gekregen door Jezus!
Kunnen gelovigen ook een geest van angst hebben? Jazeker, anders zei Paulus dit niet zo tegen Timotëus. In Lucas 13:16 zegt Jezus: ‘Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?’
Jezus noemt deze vrouw een dochter van Abraham. Zij was een gelovige vrouw die regelmatig de synagoge bezocht. Maar tegelijk was ze al achttien jaar gebonden door de satan. Hoe kan dat?
Maar Jezus zegt dat ze bevrijd moet worden! Dat geldt vandaag nog steeds: gelovigen kunnen gebonden zijn maar moeten bevrijd worden! De Bijbel staat daar vol van. In Lucas 4: 38 en 39 staat dit: ‘De schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts en zij riepen Zijn hulp voor haar in. En Hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts en deze verliet haar. Onmiddellijk stond zij op en diende hen.’ In de Bijbel wordt bestraffen gebruikt voor het bestraffen van boze machten, demonen, de duivel. Zach. 3:2 ; ‘De HERE echter zei tot de satan: De HERE bestraft u, satan, ja de HERE, die Jeruzalem verkiest, bestraft u; is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?’
De aartsengel Michaël zegt in Judas vers 9 tegen de satan: ‘Moge de Heer u straffen.’
Wij kunnen in ons gebed de Heer vragen om satan te straffen en hem te binden als hij ons lichaam aanvalt, onze financiën, ons gezin, onze kinderen. Als hij ons aanvalt met angst die ons verlamd.
Vraag om vervulling met de Heilige Geest en al je angst zal verdwijnen!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200