Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefNiet zien en toch... (2009-05-06)

Johannes 20: 29, Johannes 6:37-40 (Statenvertaling)
"Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig, zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben."

Thomas één van de twaalf discipelen van Jezus kon niet geloven, dat Jezus werkelijk uit de dood was opgestaan. Thomas wilde niet geloven, wat zijn mede discipelen en de vrouwen tot hem hadden gesproken. Dat zij Jezus hadden gezien en dat Hij leefde! Thomas wilde wel geloven, als hij zelf de tekenen van de nagelen zou zien. Hij moest ze kunnen aanraken, de handen en voeten van Jezus.
Niettemin, is het ook voor ons een wonderlijke zaak, een geloofszaak, en zeker voor ons die niet gezien hebben en toch geloven. Door ons geloof mogen wij het aanschouwen. Maar het is niet zo dat wij het met ons verstand zouden kunnen beredeneren, zo is het ons niet gegeven. Want het blijft wonderlijk in onze ogen. Het Woord van God moeten wij geloven, daar hebben wij ons aanvast te houden, het geeft ons een grote geloofs zekerheid. Het is moeilijk om het geloof uit te drukken, je moet het ervaren in je leven. Geloven! Het is haast altijd een strijd tegen je zelf, je zelf overwinnen Thomas moest zichzelf overwinnen, om toch weer met zijn mede discipelen te vergaderen. Thomas heeft zichzelf overwonnen om met zijn mede discipelen te vergaderen. En Jezus kwam als de deuren waren gesloten en stond in het midden van Zijn discipelen. Toen sprak Jezus met Thomas, over zijn ongeloof, en over hen die niet gezien zullen hebben maar wel zouden geloven, Jezus noemt hen zalig, zalig is volmaakt gelukkig. Het zijn veel christenen die niet gezien hebben en nochtans geloven in de liefde van Jezus. `Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. ` Welgelukzalig die niet gezien hebben en nochtans zullen geloven.

Overdenking geschreven doorRinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen

AdvertentieProlife banner 200x200