Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per email



Meld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:



* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

Auteurs



Dit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archief



DRIE MEDICIJNEN TEGEN ZORGEN MAKEN. (2011-05-18)

Filip.4:6 en 7
"Filip.4:6 en 7 : ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ "

Zorgen kunnen een mens neerdrukken. Zorgen roven je vrede weg, maar dat niet alleen het is veel erger: zorgen verstikken het Woord. Je kunt zoveel woorden van leven en hoop horen, maar het bereikt je niet meer. Elk woord van hoop en vertrouwen wordt verstikt door zorgen. Zorgen zijn als overwoekerend onkruid in een mooie bloeiende akker. Het maakt je geestelijk onvruchtbaar. Door de zorgen kun je verlamd raken en het vertrouwen in God kwijtraken.
Marcus 4:19 : ‘maar de zorgen van de wereld komen erbij en verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar.’ Het woord wordt onvruchtbaar, het kan zijn heilzame werking in je leven niet meer doen.
Het Woord van God zegt: wees in geen ENKEL ding bezorgd! Maak je NERGENS zorgen over!
Dat is niet gemakkelijk, hoe kan dat ooit? De Bijbel geeft ons het juiste medicijn. Wees in niets bezorgd MAAR!! Goddank staat er een maar! Hoe verdrijf je de zwarte wolken van zorgen?
De Bijbel reikt ons als het ware drie medicijnen aan: gebed, smeken en dankzeggen.
Maak God deel van je zorgen, laten je wensen bekend worden bij God!
Dat is raar; we zouden kunnen zeggen; dat weet Hij toch allemaal al? Ja en toch wil Hij dat je ze uitspreekt naar Hem! De Psalmen zijn daar een mooi voorbeeld van.
Psalm 142:6 : ‘Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik.’
Gebed, smeking en dankzegging dat verdrijft de zorgen! Dat geeft rust en vrede! Werp al je zorgen op Hem. Psalm 55:22 : ‘Werp je zorgen op de HERE, Hij zal voor je zorgen; Hij zal nooit toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.’ 1Petr. 5:7 ; ‘Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor jou.’ Je moet je zorgen van je afgooien en Hem toewerpen.
Jezus zegt in Math. 11:28 : ‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. ‘ Je moet naar Jezus toegaan met al je zorgen en lasten, Hij geeft je rust.
God je zorgen bekend maken lucht op; Hij weet ervan en Hij zal je helpen!
Probeer het maar, het werkt!

Overdenking geschreven door



Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

Advertentie



Prolife banner 200x200