Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOPGEBOUWD WORDEN IN JE GELOOF (4) (2011-06-15)

Efez.4:11-16.
"Judas 1:20 : ‘Maar jullie, geliefden, bewaar jezelf in de liefde van God, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,’"

In de vorige drie overdenkingen hebben we gezien dat je opgebouwd wordt door Jezus Zelf, door de leiders van de gemeente en door liefde.
In deze vierde overdenking gaan we zien wat de gemeente nog meer sterk maakt.
Bidden in tongen en profeteren, vooral profeteren!
Judas 1:20 : ‘Maar jullie, geliefden, bewaar jezelf in de liefde van God, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,’
Bidden in de Heilige Geest is bidden in tongen.
In sommige gemeenten is dit zelfs verboden. Onbegrijpelijk want Paulus zegt toch heel duidelijk: ‘ Ik wilde wel dat jullie allemaal in tongen spraken’ (1 Cor.14:5)
En in 1 Cor.14:39 zegt hij: ‘‘en belemmert het spreken in tongen niet’
Spreken in tongen bouwt jezelf op; dat zou dus eigenlijk veel meer gestimuleerd moeten worden.
Maar profeteren is nog veel beter.
1 Cor. 14:4 : ‘Wie in een tong spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.’
Tongentaal en profetie maakt de gemeente sterk en bouwt de gemeente en de gemeenteleden op.
Helaas zijn veel christenen daar niet van overtuigd en verbieden ze het spreken in tongen of het profeteren.
Het werk van de Geest maakt de gemeente sterk. Ontbreken van de gaven van de Geest maakt dat de gemeente zwak is en niet geestelijk groeit. De Geest zal ervoor zorgen dat de gemeente in aantal zal groeien! Hand. 9:31 : ‘De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.’
Zonder de Heilige Geest wordt je niet opgebouwd, Hij speelt daar een grote rol in.
Mijn gebed is dat ieder kind van God weer gaat zien hoe belangrijk dit is en dat het spreken in tongen en het profeteren weer terugkeert in de kerk.
Alleen zo kunnen we ook naar elkaar toegroeien in liefde!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200