Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefOPGEBOUWD WORDEN IN JE GELOOF (3) (2011-06-08)

Efez.4:11-16
"Efez. 4:16 : ‘Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.’"

Iedereen draagt naar vermogen bij, zo gaat dat in de gemeente. Niemand wordt tot iets gedwongen,iedereen is nodig om de gemeente in liefde op te bouwen.
Dat kan alleen maar door liefde. Er zijn gemeenten waar het om kennis draait; de ene Bijbelstudie na de andere. Mensen met veel kennis krijgen de beste posities, mensen met kennis worden op een voetstuk gezet. Bijbelstudie is goed en veel Bijbelkennis is ook goed, maar het gaat niet alleen om kennis. Je kunt zoveel kennis van Gods Woord hebben en toch weinig liefde betonen en uitstralen naar
je broeder of zuster.
1 Cor. 8:1: ‘Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.’
Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel verdeeldheid, ruzie en onenigheid is in het Lichaam van Christus? Zo zou het toch niet moeten zijn!
\'De liefde doet de naaste geen kwaad ; daarom is de liefde de vervulling der wet.\' (Rom.13:10)
Sommige christenen veroordelen elkaar en leggen elkaar allerlei regels op waaraan een ieder zich dient te houden. Maar we leven niet meer onder de wet maar onder de genade.
1 Petr.4:8: \'Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.\'
Liefde bedekt tal van zonden; zonde wordt niet goed gepraat maar als er vegeving geschonken is wordt er niet steeds op terug gekomen.
Hoe kunnen we elkaar nu echt liefhebben? Dat kan alleen maar door de Heilige Geest.
\'..omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.’ Rom.5:5
Door de onderlinge liefde wordt de gemeente sterk.
In Col.3:12 zegt Paulus: ‘Omkleed u, omdat God u heeft geroepen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus,die u zondermeer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven.’
Efez. 4:15 : ‘Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.’
Sommigen zijn erg gericht op gemeentegroei in aantal. Maar daar gaat het helemaal niet om. Als we elkaar liefhebben groeien we naar Jezus toe. Liefde zorgt voor geestelijke groei in de gemeente! Liefde bouwt op, door liefde kom je gesterkt de gemeente weer uit, liefde brengt je dichterbij Jezus.
En dat is waar het om gaat.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200