Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDe liefde zal verkillen (2011-04-04)

Matt.24:12-13
"Matt.24:12-13: ‘En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.’ "

Dit is een onderdeel van het onderwijs over de eindtijd dat Jezus aan Zijn discipelen geeft op de Olijfberg. Dit naar aanleiding van de vraag van de discipelen: ‘Zeg ons, wanneer zal dit gebeuren, en waaraan kunnen we zien dat U komt en dat de wereld op zijn einde loopt?’
Jezus gaat serieus en uitvoerig op deze vraag in. Dat neemt in hoofdstuk 24 47 verzen in beslag en gaat door in hoofdstuk 25met 46 verzen dus totaal 93 verzen! Hij zegt niet: ‘Dat gaat jullie niets aan, houd je daar maar niet mee bezig, die tijd komt vanzelf.’ Nee, Jezus somt een aantal zaken op waaruit wij kunnen weten dat Zijn komst dichtbij is. Tussen al die tekenen staat er ineens iets over de liefde.
Jezus zegt; “de liefde van de meesten zal verkillen”. Wie zijn die ‘meesten’? Het Griekse woord voor liefde in Matteus 24:12 is “agapé ”. Agapé is Gods onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige, pure liefde. De liefde die niet begeert, maar geven wil. De liefde die de ander werkelijk uitnemender acht dan zichzelf. Agapé is de Goddelijke liefde van de liefdevolle Vader. Jezus spreekt hier over de liefde van de Christenen. Christelijke liefde zal gaan verkillen. Dat is een teken dat we in de eindtijd leven.
Die ‘meesten’ zijn de christenen. Bij de christenen zal de liefde verkillen. Het is erg dat hier staat: ‘van de meesten’. Jezus waarschuwt in Openb. 2:4 en 5: ‘Maar Ik heb tegen jullie, dat jullie je eerste liefde verzaakt hebben. Denk eraan, van welke hoogte jullie gevallen zijn en bekeer je en doe (weer) je eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot jullie en Ik zal jullie kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien jullie je niet bekeren.’
De Bijbel verbindt het houden van de geboden steeds aan de liefde. Het heeft alles met elkaar te maken.
1 Joh. 5:2-4: ‘Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.’
2 Joh. 1:6 : ‘ Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.’
Hoe kun je daar nu aan voldoen? We falen elke dag!
Wij kunnen daar ook niet aan voldoen. We hebben de Heilige Geest nodig. Die liefde is al in onze harten uitgestort! Rom.5:5: ‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.’
De liefde is een vrucht van de Geest, Gal.5:22. Die vrucht groeit alleen maar door een intieme relatie met de Heilige Geest.
Die Geest hebben wij ontvangen! 2 Thim.1: 7 : ‘ God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’
Wat moeten we doen tegen de verkilde liefde in de kerk, in ons eigen hart?
Meer van Zijn Geest: meer liefde, meer kracht. Dat is wat de kerk in deze eindtijd nodig heeft.
Dat is wat wij allemaal nodig hebben.
Vraag er maar om!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200