Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefDE PROEF DOORSTAAN (2011-04-20)

Lucas 22:39-46 (NBG)
"Lucas 22: 40: ‘En toen Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt dat gij niet in verzoeking komt.’ "

Jezus begint met tegen Zijn discipelen te zeggen: ‘Bidt om niet in verzoeking te komen.’ Dat is bijzonder. Waarom begint Jezus daarmee? Omdat Hij grote liefde voor Zijn leerlingen heeft. Jezus weet dat de komende gebeurtenissen een verzoeking voor Zijn leerlingen kunnen zijn om Hem te verlaten, om Hem ontrouw te worden, om het geloof op te geven. Wij kunnen ons verdriet en lijden nooit op één lijn stellen met het lijden van Jezus. Zijn lijden was afschuwelijk, Zijn lijden was zo groot dat we het ons niet kunnen voorstellen wat het voor Hem betekende om alle zonde, ziekte en vloek te dragen, om gescheiden te worden van Zijn Vader. Maar toch geeft Jezus ons hier lessen die we goed in acht moeten nemen. Jezus zegt ook vandaag tegen ons: ‘Bidt dat je niet in verzoeking opgeeft.’ Het Boek vertaalt het zo; ‘Bid God dat de verleiding jullie niet teveel zal worden.’
Er kan zoveel verdriet en tegenspoed op je pad komen, je kunt door de omstandigheden zo beproefd worden, dat je geneigd bent het op te geven. In het verdriet en in de omstandigheden ligt een grote verleiding om je geloof op te geven, je standvastigheid op te geven, je vertrouwen in Hem, je geloof dat Hij een God is die alles doet meewerken ten goede op te geven.
Jezus weet dat en Hij zegt dat je ervoor moet bidden dat je in die verzoeking staande zal blijven.
Hij vindt dit zo belangrijk dat Hij het twee keer zegt, in vers 46 zegt Hij het nog een keer.
Jezus weet dat Hij verzocht gaat worden in de Hof. Jezus weet dat wij verzocht zullen worden.
Dat is een verzoeking die van de duivel komt, hij wil dat wij het opgeven, dat we God vaarwel zeggen.
Jezus was hier ook mens en smeekte dat Hij niet zo zou hoeven te lijden als het plan van God was.
Maar het is een gebed in overgave: ‘Vader , als U het wil…’ Jezus begint met Zich te onderwerpen aan de wil van Zijn Vader. Hij dreigt niet: ‘Vader als U dit of dat niet doet, dan kan ik niet meer in U geloven…’ Hij dreigt niet, Hij dramt niet, Hij manipuleert niet, Hij geeft Zich over aan de wil van de Vader. Dat is niet gemakkelijk dat is een strijd! Dat is een strijd om je ziel.
Het klinkt tegenstrijdig maar overwinning komt door overgave!
In de overgave aan de wil van God ligt de overwinning. Dat geldt ook voor ons.
Het gaat erom hoe je met die strijd om gaat, of je de proef doorstaat. Hij heeft de proef doorstaan voor ons. Jak 1:12 : ‘Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.’
Hou vol, geef niet op, vertrouw op Hem!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200