Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefHOE JEZUS VOLGEN? (7) (2011-04-06)

Matt.9:9
"Joh.13:14 : ‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ "

We hebben in een zestal overdenkingen stil gestaan bij het volgen van Jezus. Wat zijn echte volgelingen van Jezus, hoe zien ze eruit?
We hebben steeds gekeken naar wat de Bijbel over volgelingen van Jezus zegt.
In deze zevende en laatste overdenking gaan we zien dat volgelingen van Jezus zich aan elkaar onderwerpen en nederig zijn.
Joh.13:14 : ‘Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’
Dat is wat Jezus tegen Zijn volgelingen zei. Hij deed het hun zelfs voor; ze kregen aanschouwelijk onderwijs.
1 Petr. 5:5 : ‘Evenzo gij, jongeren, onderwerpt u aan de oudsten. Omgordt u allen jegens elkander met nederigheid, want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.’
Dat omgorden wijst op de witte voorschoot die een slaaf zich moest omknopen om dienst te doen. Zo moeten wij ook onze werkkleren aantrekken en elkaar dienen.
Gelukkig begrijpen al heel veel christenen dat dienstbaarheid een groot goed is. Ze gaan behangen, schilderen en schoonmaken in een huis van een gemeentelid die dat zelf niet kan betalen. Of ze doen boodschappen voor oude mensen, ze doen vrijwilligerswerk in tehuizen, ze helpen bij de verslaafdenopvang of bij het werk voor de daklozen.
Christendom moet vooral praktisch zijn. Jakobus heeft daar veel over geschreven.
Jacobus 1:22 ; ‘Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.’
Dat onderwerpen en elkaar nederig zijn is een moeilijk punt in veel kerken en gemeenten. Er zijn velen die liever heersen dan dienen. Maar de Bijbel is duidelijk hierover!
Coll.3:12: ‘Omkleed u, omdat God u heeft geroepen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zondermeer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven.’
Wil je echt een volgeling van Jezus zijn?
Wees nederig en dien de ander.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200