Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefZo is onze Vader (2009-05-13)

Lucas 15:20
"Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem."

Misschien voel jij je ver van de Vader af als jij dit leest. In het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15 staat dat de vader zijn zoon al van verre zag aankomen. Als je nog ver van de vader bent ziet hij jou al. De zoon ging terug naar zijn vader, hij voelde zich onwaardig, hij wist wat hij zijn vader had aangedaan. Hij verlangde zo naar de liefde van zijn vader. Hij wilde koste wat het kost weer in de nabijheid van zijn vader zijn.
Hij vernederde zich en was bereid het minste werk van de dagloner te doen. Misschien ging hij terug met lood in zijn schoenen. Hoe zou zijn vader reageren? De vader ziet zijn zoon al van verre komen en dan staat er in de grondtekst: `en de vader werd met ontferming bewogen en rende naar zijn zoon toe.` De vader rende naar zijn zoon toe, niet de zoon rende, maar de vader! Zie wat een bewogenheid, wat een liefde! Zo is onze Vader! Vol bewogenheid en ontferming wacht Hij op jou tot je terugkomt bij Hem. Hij houdt zoveel van en hij hoopt dat ook jij vandaag zult gaan staan en naar Hem toekomt., Hij ziet je al van verre komen en Hij zal naar jou toe rennen en jou omhelzen.
Zo is onze Vader! Misschien heb je een verkeerd beeld van wie de Vader is. Door wat je aardse vader je heeft aangedaan of door wat anderen je hebben verteld over de hemelse Vader. Jezus laat hier het echte beeld van de Vader in de hemel zien. Hij heeft Zelf gezegd: `Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.` Joh.14:9.
Vergeet alle andere beelden die je van de Vader hebt en houdt deze vast! Als je zonden hebt gedaan; erken ze, vraag vergeving, sta op en ga naar de Vader. Hij zal je niet afwijzen. Hij rent op je toe, omhelst je en kust je.
Kom sta op en zeg: `Ik zal naar mijn Vader gaan.` Hij wacht op je!

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200